Tháng 6/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HIỆN TẠI CỦA VIÊN CHỨC

VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THÁNG 6

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác (phòng, khoa, bộ môn…)

Công việc đảm nhận

Khối lượng công việc được giao/thời gian yêu cầu hoàn thành

Ghi chú

1

Phùng Mạnh Hùng

Phó trưởng phòng

1.Trực tiếp phụ trách phòng

Thường xuyên

 

2.Trực tiếp tham gia bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị của nhà trường

Thường xuyên

 

3. Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 2016

Kế hoạch

 

4. Trực tiếp hoàn thiện xưởng mộc, bàn giao toàn bộ xưởng điện lạnh khoa Cơ điện

Theo kế hoạch

 

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGH

Theo yêu cầu

 

6. Kết hợp phòng TC-KT hoàn thiện thanh lý TS nhà trường đã hết hạn sử dụng.

Theo kế hoạch

 

7. Trực tiếp phụ trách sửa chữa hệ thống cứu hỏa của nhà trường, thông tắc đường nước tại KTX.

Theo kế hoạch

 

 

 

2

Lê Thị Nga

 

1. Phối hợp với phòng TC-KT giải quyết thủ tục thanh toán mua bán của phòng

Thực hiện thường  xuyên

 

2. Đề xuất, mua sắm các vật tư sửa chữa nhỏ (nếu có)

Theo kế hoạch

 

3. Kiểm tra vệ sinh xưởng thực hành nhà D, nhà A.

Thường xuyên

 

4. Triển khai các hoạt động của tổ công đoàn số 4 trong tháng 6

Kế hoạch

 

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Theo yêu cầu

 

6. Phối hợp tiếp nhận công văn của phòng, làm công việc văn phòng

Thường xuyên

 

7.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 2016

Kê hoạch

 

8. Dọn vệ sinh nhà nữ tầng 1

Thường xuyên

 

3

Nguyễn Đức Huy

 

1. Tiếp tục sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc văn phòng ( Trực tiếp vận chuyển lắp đặt, bảo dưỡng máy mộc tại Nam Định, về trường máy tính, máy in…) của nhà trường.

Thường xuyên

 

2. Bảo trì hệ thống mạng internet, mạng nội bộ trong trường.

Thường xuyên

 

3. Đề xuất, mua sắm các linh kiện; thiết bị máy tính, máy in, thiết bị mạng (nếu có)

Thường xuyên

 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Theo yêu cầu

 

5.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 2016

Kê hoach

 

6. Dọn vệ sinh nhà nam tầng 1

Thường xuyên

 

4

Phạm Thị Yến

 

1. Thủ kho: Nhập kho, xuất kho NVL, vật tư phục vụ học tập và các vật tư văn phòng khác, kiểm tra; rà soát; tổng hợp số liệu.

Thường xuyên

 

2. Quản lý tài sản: Theo dõi sử dụng tài sản, làm các thủ tục bàn giao; thu hồi; điều chuyển tài sản trong và ngoài trường.

Thường xuyên

 

3. Quản lý giảng đường B,C.Cung cấp nước lọc tinh khiết

Thường xuyên

 

4.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 2016

Kế hoạch

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Theo yêu cầu

 

6. Dọn vệ sinh nhà nữ tầng 1

Thường xuyên

 

5

Nguyễn Văn Phúc

 

1. Chốt số công tơ điện

Hàng tháng

 

2. Chuẩn bị loa đài hội họp của nhà trường

Theo kế hoạch

 

3. Sửa chữa điện: xử lý những sự cố nhỏ về điện , bơm nước

Thường xuyên

 

4.  Kiểm tra vệ sinh nhà F, tham gia thông tắc đường ống nước tại KTX

2 lần / tuần

 

5.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 2016

Kê hoạch

 

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công lãnh đạo

Theo yêu cầu

 

7. Dọn vệ sinh nhà nam tầng 1

Thường xuyên

 

6

Trần Trung Thành

 

1. Sửa chữa thiết bị điện nước.

Thường xuyên

 

2.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 2016

Theo yêu cầu

 

3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công lãnh đạo (BGH, phụ trách phòng QT)

Kê hoạch

 

4. Dọn vệ sinh nhà nam tầng 1

Thường xuyên

 

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập