Tháng 6/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6

 

 TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/

thời gian

hoàn thành

Ghi chú

1.

Nguyễn Lệ Quyên

Trưởng khoa

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của khoa

Thường xuyên

 

2. Tuyển sinh

Thường xuyên

 

3.  Sản xuất tranh gốm tại xưởng thực nghiệm

Thường xuyên

 

4. Tham gia công tác công đoàn

Thường xuyên

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

6. Viết báo cáo tự kiểm định 2016

Theo kế hoạch

 

2.

Lê Thị Thúy

Nhân viên

1. Tuyển sinh

Thường xuyên

 

2. Sản xuất tại xưởng thực nghiệm

Thường xuyên

 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động

Thường xuyên

 

3.

Nguyễn Thị Toan

Nhân viên

1. Tuyển sinh

Thường xuyên

 

2. Sản xuất tại xưởng thực nghiệm

Thường xuyên

 

3. Thực hiện công tác giáo vụ khoa

Thường xuyên

 

4.

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

1. Tuyển sinh

Thường xuyên

 

 

2. Sản xuất tại xưởng thực nghiệm

Thường xuyên

 

 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động

Thường xuyên

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập