Tháng 6/2016

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THÁNG 6/2016

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

 

1

Trần Thị Sen

Phó Trưởng khoa May thời trang

1. Quản lý chung về hành chính và đào tạo của khoa. Theo dõi các lớp tại trường và các lớp liên kết, theo dõi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, theo dõi giờ làm việc của giáo viên, nhân viên trong khoa, kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên; kiểm tra giám sát kế hoạch giáo viên, phân công giáo viên giảng dạy các môn học.

Năm học

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

3. Giảng dạy môn Vật liệu may lớp CM8A

15 tiết

 

4. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

5. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

6. Viết giáo trình Cơ sở thiết kế trang phục

Chương 2

 

7. Tuyển sinh

Năm học

 

2

Lý Minh Hải

Giáo viên

1. Giảng dạy môn May áo vest nữ 1 lớp CM7A

90 tiết

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

3. Viết giáo trình Cắt may thời trang áo sơ mi, quần âu

Bài 3,4

 

4. Tuyển sinh

Năm học

 

5. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

6. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

3

Trịnh Thị Hoa Lý

Giáo viên

1. Giảng dạy môn May áo jacket lớp CM7A

105 tiết

 

2. Giảng dạy môn May quần âu nam nữ lớp CM+TM8A

150 tiết

 

3. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

4. Viết giáo trình May quần âu nam nữ

Bài 4,5

 

5. Tuyển sinh

Năm học

 

6. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

7. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

 

4

 

 

Mạc Thị Yến

 

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Vẽ kỹ thuật lớp TTKTTHD8B

30 tiết

 

2. Giảng dạy môn Lịch sử thời trang lớp TTKTTHD8B

30 tiết

 

3. Giảng dạy môn Nhân trắc học may mặc lớp TTKTTHD8B

30 tiết

 

4. Giảng dạy môn Mỹ học lớp TTKTTHD8B

30 tiết

 

5. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

6. Viết giáo trình Thiết kế trang phục 1

Bài 6,7

 

7. Tuyển sinh

Năm học

 

8. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

9. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

10. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

11. Giáo viên chủ nhiệm lớp CM+TM6A

Năm học

 

 

5

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Giáo vụ khoa

1. Nhận và gửi công văn đi đến

 Hàng ngày

 

 

2. Làm báo cáo tháng, XLLĐ

Trước ngày 18 và 25

 

3. Làm TKB

Hàng tuần

 

4. Cung cấp thông tin cho website trường

Hàng tháng

 

5. Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

 

 

7. Tuyển sinh

Năm học

 

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Kỹ thuật may căn bản lớp TTKTTHD8A

240 tiết

 

2. Giảng dạy môn An toàn lao động lớp TMTH9A

30 tiết

 

3. Viết giáo trình May áo dài

Bài 3

 

4. Tuyển sinh

Năm học

 

5. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

6. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

8. Giáo viên chủ nhiệm lớp TTKTTHD8A, TTKTTHD8B

Năm học

 

7

Nguyễn Thị Toàn

Giáo viên khoa May thời trang

1. Giảng dạy môn Cắt may căn bản lớp TTKTTHD8A

90 tiết

 

2. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp CM6A

255 tiết

 

3. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

4. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

5. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

6. Tuyển sinh

Năm học

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

8

Đặng Thị Hoa

Giáo viên

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

2. Giảng dạy môn Thiết kế thời trang căn bản lớp TTKTTHD8B

45 tiết

 

3. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

4. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

5. Tuyển sinh

Năm học

 

6. Giáo viên chủ nhiệm lớp TTKTTTH7A

Năm học

 

7. Viết giáo trình Mỹ thuật trang phục

Bài 2

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

9

Nguyễn Đức Thiêm

Giáo viên

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

2. Giảng dạy môn Vật liệu may lớp TMTH9B

30 tiết

 

3. Giảng dạy môn Nhân trắc học lớp TMTH9B

30 tiết

 

4. Giảng dạy môn Cơ sở thiết kế trang phục lớp TMTH9B

30 tiết

 

5. Giảng dạy môn An toàn lao động lớp TMTH9B

30 tiết

 

6. Viết giáo trình Thiết bị may

Chương 2,3

 

7. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

8. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

9. Tuyển sinh

Năm học

 

10. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo

Năm học

 

11. Chủ nhiệm lớp TMHB7C

Năm học

 

10

Hoàng Thị Thanh Luyến

Giáo viên

1. Viết giáo trình Cắt may thời trang áo khoác ngoài

Bài 5,6

 

2. Làm điểm các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

3. Tuyển sinh

Năm học

 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo

Năm học

 

5. Giáo viên chủ nhiệm lớp TMTH8A, TMTH9A, TMTH9B

Năm học

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập