Tháng 6/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  6/2016

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Vũ Thị Châm

Trưởng khoa

1. Quản lý mọi hoạt động của khoa.

- Hàng tuần

 

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo của khoa.

- Hàng tuần

 

 

3. Tổ chức điều hành các buổi  họp khoa và sinh hoạt tổ chuyên môn

- Hàng tuần

 

 

4.Theo dõi hoạt động  giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

- Hàng tuần

 

 

5. Triển khai công tác tuyển sinh tại khoa và đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tuần

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu phân công

 

- Hàng tuần

 

 

7. Chỉ đạo triển khai công tác kiểm định tại khoa

 - Từ 4/5 đến 13/5/2016

 

 

 

 

 

8. Họp Tổ chuyên môn Chính trị

 

 - Hàng tuần

 

 

 

 

9. Giảng dạy môn Chính trị, pháp luật lớp THTH8A

30/5 đến 11/6/2016

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Thùy Linh

 

 

                                Tổ trưởng 

1. Viết đề tài nghiên cứu khoa học

- Hàng tháng

 

2. Lên kế hoạch giảng dạy và hoạt động sinh hoạt chuyên môn tổ văn hóa.

 - Hàng tuần

 

3. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn

 - Hàng tháng

 

4. Thực hiện công tác  chỉnh sửa giáo trình môn Soạn thảo

 

- Từ ngày 03/06 đến ngày 26/06/2016

 

5. Biên tập nội dung trang wed.

- Hàng tuần

 

6. Lên kế hoạch hoạt động và báo cáo hoạt động hàng tháng tổ Công đoàn số 2

- Hàng tháng

 

7. Chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ văn hóa các lớp khóa 6.

- Hàng tuần

 

8. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa

- Hàng tuần

 

 

Lê Thị Mai

Tổ Trưởng

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn

 - Hàng tháng

 

2.Thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa, trường.

- Hàng tuần

 

3. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Cả nảm học

 

4. Giảng dạy môn tiếng anh cơ bản lớp TTKTTTTH7A – tại Hà Trung – Thanh hóa

- Từ  6/6/ 2016 đến  18/6/2016

 

5. Giảng dạy môn tiếng anh  chuyên ngành  may lớp TMTH8A

- Ngày 27/6/2016 đên 1/7/2016

 

4

Trần Thị Hằng

Giáo viên

1. Viết đề tài nghiên cứu khoa học

- Hàng tháng

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kì

- Hàng tháng

 

3. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tháng

 

4.- Giảng dạy môn văn hóa lớp TĐ8A, TĐL8A, TM8A

 

- Giảng dạy môn văn hóa lớp TM7A

- Từ ngày 22/2/2016 đến ngày 20/05/2016.

- Từ ngày 22/2/2016 đến ngày  02/05/2016

 

5.  Thực hiện hoàn thiện hồ sơ khóa 8

- Hàng  tuần

 

6  Hoàn thiện hồ sơ văn hóa các lớp khóa 6.

Hàng tuần

 

7. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

- Hàng tháng

 

5

Đoàn Thị Thanh Hồng

Giáo viên

2. Hàng tháng phụ trách cung cấp thông tin khoa cho trang Website của nhà trường.

-   Hàng tháng

 

3. Sinh hoạt chuyên môn

-  Hàng tuần

 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

- Hàng tuần

 

5. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

-  Hàng tuần

 

6. Giảng dạy môn chính trị, pháp luật lớp TQTTH8A

 -  30/5/2016 đến 11/6/2016

 

7. Thực hiện công tác kiểm định tại khoa

4/5/2016 đến 13/5/2016

 

6

Phạm T. Hương Giang

Giáo viên

1. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

-   Hàng tháng

 

2. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

 

3. giảng dạy môn chính trị, pháp luật lớp TQTTH8B

 

4. Giảng dạy môn chính trị, pháp luật lớp TQTTH8C

.

6/6/2016 đến 25/6/2016

 

5. Giảng dạy môn chính trị, pháp luật lớp TQTTH8C

 

6/6/2016 đến 25/6/2016

 

6. Sinh hoạt chuyên môn theo định kì

 

- Hàng tuần

 

7

Trần Thị Hồng Nhung

Giáo viên

1.Thực hiện các công việc của giáo vụ khoa

-  Hàng  tuần

 

2 Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

-  Că năm học

 

3. Sinh hoạt chuyên môn theo định kì

-  Hàng tháng

 

4. Giảng dạy môn  tiếng anh cơ bản lơp s TQTTH8A

- Từ 13/6/2016 đến 1/7/2016

 

5.  Làm  kiểm  định của khoa

- Từ 4/5/2016 đến 11/5/2016

 

8

Đoàn Thị Lê

Giáo viên

- Thai sản

-  6 Tháng

 

9

Vũ Biên Thùy

Giáo viên

2. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

- Hàng tháng

 

3. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tuần

 

4.Sinh hoạt chuyên môn

- Hàng tuần

 

 

5. Thực hiện công tác tuyển sinh do BGH phân công

 - Hàng tháng

 

 

 

 

10

Mai Thị Thu Hà

Giáo viên

Nghỉ thai sản

    06 tháng

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập