KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Trần Hữu Quân

Trưởng phòng

1. Chỉ đạo chung, xây dựng kế hoạch hoạt động tháng.

02/06/2015

 

2. Làm công tác thanh tra đào tạo

Thứ 2, 4, 6 hàng tuần

 

3. Chỉ đạo việc rà soát danh sách học sinh, sinh viên các lớp liên kết Hòa Bình; chốt danh sách theo kì; phối hợp phòng Tài chính - Kế toán thanh quyết toán và thanh lý một số hợp đồng thuê cơ sở vật chất tại Hòa Bình.

10/06/2015

 

4. Chỉ đạo chung ,  đôn đốc các khoa chuyên môn hoàn thiện các giáo trình đăng kí viết trình Ban giám hiệu.

Từ10/06/2015

 

5. Công tác Công đoàn trường

Hàng tuần

 

6.  Các nhiệm vụ đột xuất khác do Ban giám hiệu phân công.

Theo chỉ đạo

 

7. Chỉ đạo công tác tuyển sinh của đơn vị

Hàng tuần

 

2

Trần Thị Thu

Phó trưởng phòng

1. Làm Quyết định đi giảng dạy cho giáo viên;

Theo tiến độ

 

2. Thanh tra đào tạo

Thứ 3, 5 hàng tuần

 

3.  Xây dựng Kế hoạch nghỉ hè năm 2015 trình cấp trên.

15/06/2015

 

4. Phối hợp đôn đốc công tác viết giáo trình, tỏng hợp báo cáo của các đơn vị trình cấp trên.

10/06/2015

 

5. Công tác Kế toán Công đoàn trường

10/04/2015

 

6. Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công và của Công đoàn

Hàng tuần

 

7. Làm công tác tuyển sinh

Hàng tuần

 

3

Trần Đình Hạnh

Chuyên viên

1. Làm quyết định đi giảng dạy cho giáo viên, theo dõi giáo viên đi giảng dạy tại cơ sở liên kết.

 

Theo tiến độ

 

2. Nhận và theo dõi thời khóa biểu các khoa.

Thứ 6 hàng tuần

 

3. Công tác khác do lãnh đạo phân công

Hàng tuần

 

4. Làm công tác tuyển sinh

Hàng tuần

 

4

Lê Thị Mai Trang

Chuyên viên

1. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán chốt danh sách học sinh theo kì để thanh lý hợp đồng

08/06/2015

 

2. Phối hợp với Trung tâm hợp tác rà soát và tiếp nhận đơn xin học bổ sung của đơn vị liên kết Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Hải Dương.

15/06/2015

 

3. Làm công tác tuyển sinh

Hàng tuần

 

4. Các việc khác do lãnh đạo phân công

Hàng tuần

 

5. Phối hợp với GVCN, phòng Công tác chính trị HSSV kiểm tra hồ sơ gốc của học sinh, sinh viên chuẩn bị xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

Trước khi nghỉ hè

 

5

Nguyễn Thị Hòa

Chuyên viên

1. Kiểm tra sổ lên lớp của các lớp, khắc phục các sai sót

Trước khi nghỉ hè

 

2. Nhận, kiểm tra, cập nhật bảng điểm giảng dạy của giáo viên đi dạy tại các cơ sở liên kết

Trước nghỉ hè

 

3. Hoàn thành Bảng tổng hợp toàn khóa của các lớp thi tốt nghiệp đợt 2 (Kế toán Hà Tĩnh, Tại trường) chuẩn bị xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

30/6/2015

 

4. Làm công tác tuyển sinh

Hàng tuần

 

5. Các việc khác do lãnh đạo phân công.

Hàng tuần

 

6

Hoàng Văn Thành

Chuyên viên

1. Tiếp tục xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo

Theo kế hoạch

 

2. Các việc đột xuất khác do lãnh đạo phân công

Hàng tuần

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập