KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Vũ Thị Châm

Trưởng khoa

1. Quản lý mọi hoạt động của khoa.

- Hàng tuần

 

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo của khoa.

- Hàng tuần

 

 

3. Tổ chức điều hành các buổi  họp khoa và sinh hoạt tổ chuyên môn

- Hàng tuần

 

 

4.Theo dõi hoạt động  giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

- Hàng tuần

 

 

5. Triển khai công tác tuyển sinh tại khoa

 

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu phân công

 

- Hàng tuần

 

 

7. Hoàn thiện hồ sơ giảng dạy khoá 7

 01/6/2015 đến ngày 12/6/2015

 

 

 

2

 

 

 

Bùi Thị Thùy Linh

                                Tổ trưởng  

1. Lên kế hoạch giảng dạy và hoạt động sinh hoạt chuyên môn tổ văn hóa.

 - Hàng tuần

 

2. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn

 - Hàng tháng

 

3. Giảng dạy môn văn hóa lớp TM6A

- Từ ngày 16/3 đến ngày 22/6/2015

 

4. Biên tập nội dung trang wed.

- Hàng tuần

 

5. Lên kế hoạch hoạt động và báo cáo hoạt động hàng tháng tổ Công đoàn số 2

- Hàng tháng

 

6. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

7. Viết giáo trình môn Soạn thảo văn bản

- Hàng tuần

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa

- Hàng tuần

 

3

Lê Thị Mai

Tổ Trưởng

1. Lên kế hoạch giảng dạy và hoạt động sinh hoạt chuyên môn Tiếng anh

- Hàng tuần

 

2. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn

- Hàng tháng

 

3. Biên soạn giáo trình môn tiếng anh chuyên ngành kế toán,  điện lạnh, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ tháng 6 đến tháng 11

 

4. Hoàn thiện hồ sơ lớp CĐ LT 7A

 Ngày 4/6/2015

 

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa

- Hàng tuần

 

6. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Cả nảm học

 

4

Mai Thị Thu Hà

Giáo Viên

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kì.

- Hàng tháng

 

2. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tuần

 

3. Giảng dạy môn  văn hóa lớp TM6A

- Từ ngày 16/3 đến ngày 22/6/2015

 

4. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

5

Trần Thị Hằng

Giáo viên

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kì

- Hàng tháng

 

2. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tuần

 

3. Giảng dạy môn  văn hóa lớp TM6A

Từ ngày 16/3 đến ngày 22/6/2015

 

4. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

6

Đoàn Thị Thanh Hồng

Giáo viên

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

-   Hàng tháng

 

2. Hàng tháng phụ trách cung cấp thông tin khoa cho trang Website của nhà trường.

-  Hàng tuần

 

3. Chấm thi tốt nghiệp cho sinh viên khóa 5 các lớp cơ sở liên kết Văn Lâm, Hà Tĩnh

- Từ ngày 04/05 đến ngày 06/05/2015

 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

-  Hàng tuần

 

5. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

 -  Hàng tháng

 

6.Hoàn thiện hồ sơ giảng dạy

 - Từ ngày 16/3 đến ngày 22/6/2015

 

7

Phạm T. Hương Giang

Giáo viên

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

-   Hàng tháng

 

2. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

-   Hàng tuần

 

3. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

 - Hàng tháng

 

 

 

 

4. Hoàn thiện hồ sơ giảng dạy khóa 7

 - Từ ngày 16/3 đến ngày 22/6/2015

 

8

Trần Thị Hồng Nhung

Giáo viên

1. Sinh hoạt chuyên môn theo định kì

 -  Hàng tháng

 

2. Tìm giáo trình cho các môn anh văn chuyên ngành may, điện lạnh, quản trị mạng

Từ tháng 6 đến tháng 11

 

3 Thực hiện các công việc của giáo vụ khoa

- Hàng tuần

 

4. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Că năm học

 

5. Hoàn thiện hồ sơ lớp TĐHD8A cơ sở liên kết khóa 8 tại Hải Dương

 5/6/2015

 

9

Đoàn Thị Lê

Giáo viên

1. Sinh hoạt chuyên môn theo định kì

- Hàng tháng

 

2. Tìm giáo trình cho các môn anh văn chuyên ngành quản trị mạng, điện lạnh, may

Từ tháng 6 đến tháng 11

 

3. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tuần

 

4. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Că năm học

 

5. Hoàn thiện hồ sơ lớp TTKTTHD8A – cơ sở liên kết khóa 8 tại Hải Dương

 5/6/2015

 

10

Vũ Biên Thùy

Giáo viên

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

- Hàng tháng

 

2. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

- Hàng tuần

 

3. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

 

4. Hoàn thiện hồ sơ giảng dạy khóa 7

- Từ ngày 16/3 đến ngày 22/6/2015

 

11

Nguyễn  Thị Duyến

Giáo viên

1. Thực hiện công tác tuyển sinh do BGH phân công

- Hàng tháng

 

12

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên

1.  Nghỉ thai sản

- 06 tháng

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập