Tháng 5/2016

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  5  NĂM 2016

 

TT

Nội dung công việc đảm nhận

Tiến độ thực hiện

Cán bộ thực hiện

1

 

1. Hoàn thiện hồ sơ CBVC năm 2016

Trong tháng 5/2016

 

Lê Văn Quyết

 

2. Theo dõi, chỉ đạo công tác hành chính (Vệ sinh MT, bảo vệ, hội nghị, báo cáo tháng)

Trong tháng 5/2016

3. Đưa phần mềm quản lý CBVC vào sử dụng

Trong tháng 5/2016

2

1. Lập danh sách CBVC tính đến tháng 5/2016

Trong tháng 5/2016

Nguyễn Thị Thúy

2. Lương, bảng chấm công tháng 5/2016

Trong tháng 5/2016

3. Tiếp tục giải quyết những tồn đọng đối với người lao động tại BHXH Gia Lâm

Trong tháng 5/2016

4. Phối hợp với đ/c Quyết hoàn thiện hồ sơ CBVC năm 2016

Trong tháng 5/2016

 

5. Hoàn thiện hồ sơ xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2016

Trong tháng 5/2016

 

3

1. Tổng hợp, thông báo xếp loại lao động tháng 5/2016

Trong tháng 5/2016

Nguyễn T. Thanh Hà                                                        

2. Tổng hợp mô tả công việc các đơn vị, xếp loại lao động tháng 5/2016

Trong tháng 5/2016

3. Báo cáo hoạt động nhà trường tháng 5/2016

Trong tháng 5/2016

4. Rà soát lại các quy chế, quy định của Trường

Trong tháng 5/2016

5. Hoàn thiện thủ tục hướng dẫn Bổ nhiệm lại cán bộ nhiệm kỷ 2015-2020 trình Hiệu trưởng

Trong tháng 5/2016

6. Soạn thảo văn bản hành chính

Trong tháng 5/2016

4

1. Thực hiện công tác văn thư, cập nhật phần mềm văn thư

Trong tháng 5/2016

Nguyễn Thị Giang

2. Phô tô tài liệu, lễ tân khánh tiết, QL vệ sinh môi trường

Trong tháng 5/2016

1. Cung cấp thông tin Ban quản trị

Trong tháng 5/2016

Lại Thị Tâm

2.. Mua sắm vật tư văn phòng, theo dõi xăng xe

Trong tháng 5/2016

 

3. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán giải quyết các thủ tục thanh toán

Trong tháng 5/2016

6

1. Thực hiện kế hoạch tuyển sinh

Trong tháng 5/2016

Tập thể phòng

7

1. Chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, chất lượng công tác của phòng

Trong tháng 5/2016

Ngô Minh Châu

8

1. Giải quyết các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công

Trong tháng 5/2016

Tập thể phòng

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập