Tháng 5/2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Phương Lan

Phó trưởng phòng

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng

 

 

2. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016 (viết báo cáo + tìm minh chứng của tiêu chí 1)

Theo kế hoạch

 

3. Thanh tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên khoa Kinh tế

Thường xuyên

 

4. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị

Thường xuyên

 

5. Kiểm tra lần 2 hồ sơ giảng dạy giáo viên khoa May thời trang

Từ ngày 11/5  - 13/5/2016

 

5. Tuyển sinh

Theo kế hoạch

 

6. Tham gia công tác công đoàn

 

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

 

 

2

Nguyễn Thị Duyến

Nhân viên

1. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị.

Thường xuyên

 

2. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016 (viết báo cáo + tìm minh chứng của tiêu chí 3)

Thường xuyên

 

3. Tham gia thanh tra hồ sơ giảng dạy giáo viên khoa Kinh tế

Thường xuyên

 

4. Kiểm tra lần 2 hồ sơ giảng dạy giáo viên khoa May thời trang

Từ ngày 11/5  - 13/5/2016

 

5. Hoàn thiện phiếu khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên.

 

 

6. Tuyển sinh

Thường xuyên

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

 

 

3

Nguyễn Thị Thịnh

Nhân viên

1. Thực hiện công tác thư ký văn phòng

Thường xuyên

 

2. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị

Thường xuyên

 

3. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016 (viết báo cáo + tìm minh chứng của tiêu chí 5)

Thường xuyên

 

4. Kiểm tra lần 2 hồ sơ giảng dạy giáo viên khoa May thời trang

Từ ngày 11/5  - 13/5/2016

 

5. Cập nhật thông tin gửi Ban biên Tập Website của nhà trường

Thường xuyên

 

6. Thanh tra hồ sơ giảng dạy giáo viên khoa Kinh tế

Thường xuyên

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

4

Vũ Thị Hòa

Nhân viên

1. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị

Thường xuyên

 

2. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016 (viết báo cáo + tìm minh chứng của tiêu chí 6)

Thường xuyên

 

3. Tham gia thanh tra hồ sơ giảng dạy giáo viên khoa kinh tế

Thường xuyên

 

4. Kiểm tra lần 2 hồ sơ giảng dạy giáo viên khoa May thời trang

Từ ngày 11/5  - 13/5/2016

 

5. Theo dõi tình hình các lớp liên kết tại Ngọc Lặc và Cẩm Thủy.

Thường xuyên

 

6. Tuyển sinh

Thường xuyên

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập