Tháng 5/2016

HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/

thời gian

        hoàn thành

Ghi chú

1

Nguyễn Lệ Quyên

Trưởng khoa

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của khoa

Thường xuyên

 

2. Tuyển sinh

    Thường xuyên

 

3.  Sản xuất tranh gốm tại xưởng thực nghiệm

Thường xuyên

 

4. Tham gia công tác công đoàn

Thường xuyên

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

6. Viết báo cáo tự kiểm định 2016

    Theo kế hoạch

 

3

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

1. Thực hiện công tác giáo vụ khoa

Thường xuyên

 

2. Quản lý, sản xuất 12 sản phẩm Sơn Mài  tại xưởng thực nghiệm

Thường xuyên

 

3. Tuyển sinh

    Thường xuyên

 

4. Thu thập hồ sơ kiểm định 2016

Theo kế hoạch

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập