Tháng 5/2016

LỊCH LÀM VIỆC THÁNG 05

 

TT

Họ và tên

Khoa Kinh tế

Công việc đảm nhận

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

1

Quách Thị Thúy Hoa

Giáo viên

 

Nghỉ không lương

 

 

 

 

2

Đặng Thanh Tú

Giáo viên

1. Trực chuyên môn

 

2.Tuyển sinh.

01 Năm

3.Viết giáo trình

 

3

Phạm Vân Anh

Giáo viên

Nghỉ tự do

 

 

4

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

1. Đang công tác tại HB

 

2. Tuyển sinh

 

3.Viết giáo trình

01 Năm

5

Hoàng Thị Minh Tâm

Giáo viên

1. Trực chuyên môn 

 

2. Tuyển sinh

 

3.Viết giáo trình

01 Năm

6

Vũ Thị Thu Phương

Giáo viên

 

1. Đi công tác tại Thanh Hóa

 

2.Viết giáo trình

01 Năm

7

Phạm Văn Luân

Giáo viên

 

1. Công tác Tại Thanh Hóa   

 

2. Đi liên hệ tuyển sinh

 

3.Viết giáo trình

01 Năm

8

Hoàng Thị Giang

Giáo viên

 

1.  Trực chuyên môn  

Giáo viên chủ nhiệm lớp

 

2. trực chuyên môn

 

3. Đi tuyển sinh.

 

3.Viết giáo trình

 

9

Phạm Thị  Thúy

Giáo viên

 

1. Trực chuyên Môn 

 

2. Tuyển sinh

 

3.Viết giáo trình

01 Năm

10

Lưu Thị Thúy

Giáo viên

 

1. Công tác tại Thanh Hóa

 

2. Tuyển sinh

 

3.Viết giáo trình

01 Năm

11

 

 

Vũ Dạ Hương Lan

Giáo viên

 

1. Trực chuyên môn

 

2. Tuyển sinh

 

3.Viết giáo trình

 

12

Trần Thị Thu Hương

Giáo viên

 

1. Đi công tác tại Thanh Hóa

 

2. Tuyển sinh

 

3.Viết giáo trình

01 Năm

13

Đàm Thị Hưng

Giáo viên

1. Trực chuyên môn

 

2.Tuyển sinh

 

3. Than gia các hoat động Đoàn thể  

 

3.Viết giáo trình

01 Năm

14

Bùi Hoàng Phúc

Giáo viên

1. Trực chuyên môn

 

2. Tuyển sinh

 

3.Viết giáo trình

01 Năm

15

Lê Xuân Hùng

Giáo viên

(Trưởng khoa)

1. Lên lớp theo tiến độ

CKT6A

2.Chủ tịch HĐT

 

3.Viết giáo trình

01 Năm

4.Ủy viên HĐTTN

 

Tổ trưởng tổ Đảng số 02

 

16

Mai Hoàng Lan

Giáo vụ

- Nhận và gửi công văn đi đến, vào sổ công văn, sắp xếp văn bản, hồ sơ...

 

- Làm báo cáo tháng, quý, năm theo quy định

 

- Làm và theo dõi tiến độ, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Tại Trường. Việc thực hiện thời khóa biểu; lịch phân công giảng dạy của giáo viên. Tại trường và các đơn vị liên kết

 

- Quản lý sổ điểm và tổng hợp điểm  thi của các lớp.

 

- Thông báo và theo dõi lịch kiểm tra, lịch thi (coi thi, chấm thi,...).

 

- Thông báo sinh viên dọn vệ sinh toàn trườngvà lớp học

 

- Tiếp đón và ghi nhận phản ánh của HSSV, cán bộ các phòng khoa khác.

 

- Hằng ngày báo cáo Lãnh đạo Khoa các công việc và những trục trặc xảy ra (nếu có).

 

- Giữ gìn và bảo quản tốt thiết bị văn phòng Khoa.

 

- Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

 

- cung cấp thông tin Web của trường

 

Tổ trưởng tổ Công đoàn số 01

 

3.Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của trường

 

17

Lê Thị Quỳnh Hoa

Giáo viên

 Xưởng may Quản lý

 

 

    18

Trịnh Thị Hồng Gấm

 

Giáo viên

1. Trực chuyên môn

 

2. Tuyển sinh

 

3.Viết giáo trình

01 Năm

 
                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập