BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC THÁNG 5 NĂM 2016

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Vị trí việc làm

Mô tả công việc đảm nhiệm

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Hải

Thạc sĩ

Trưởng khoa

-Quản lý chung về hành chính và công tác đào tạo của Khoa.

-Giảng dạy theo KHGV: Hướng dẫn HS thực tập tốt nghiệp lớp TQT6A(360h); An toàn VSCN(30h) lớp TQTTH8B

-Viết thành đề cương chương 2 môn: Cấu hình thiết bị mạng.

-Chỉ đạo kiểm tra công tác tuyển sinh, viết giáo trình theo kế hoạch.

-Họp đánh giá xếp loại CBGV tháng.

-Tham gia các cuộc họp do nhà trường chỉ đạo

 

2

Đỗ Thị Thu Hường

Thạc sĩ

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV: Hướng dẫn HS thực tập tốt nghiệp lớp TQT6B(360h)

-Viết đề cương chương 2 môn: An toàn và bảo mật thông tin

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính khi được phân công.

 

3

Vương Thị Thu Hằng

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV: Tin học(30h) lớp TQTTH8B

-Viết đề cương chương 2 môn: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

-Chủ nhiệm lớp TQT6A

 

4

Bùi Thị Hằng

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV gồm: Công nghệ mạng không dây(60h) lớp CQTHB7A

-Viết đề cương chương 2 môn: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

-Chủ nhiệm lớp TQT6B, CQT6A

 

5

Nguyễn Thanh Bằng

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV: Lắp ráp cài đặt máy tính (90h) lớp TQTTH8A, Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp(360h) lớp CQT6A, An toàn vệ sinh công nghiêp(30h)TQTTH8C

-Viết đề cương chương 1,2  môn: Cấu trúc máy tính

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

 

6

Nguyễn Xuân Bách

Thạc sĩ

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV: Lắp ráp và cài đặt máy tính TQTTH8C(90h)

-Viết đề cương chương 4 môn:Cấu hình và quản trị thiết bị mạng

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công

.-Chủ nhiệm lớp TQT8B, TQT8C.

 

7

Trịnh Quang Thành

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV: Nguyên lý HĐH(75h)lớp TQTTH8C

-Viết đề cương chương 3 môn:Quản tri mạng 2

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia học cao học tại đại học giao thông vận tải

-Tham gia ban quản tri Website nhà trường

-Quản lý phòng thực hành 505C và thiết bị thực hành chung của khoa.

 

8

Hoàng Thị Bích Hạnh

Thạc sĩ

Giáo viên

-Nghỉ thai sản từ 1/1/2016 đến 30/6/2016

 

9

Lê Thị Nhung

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV: Thiết kế xây dựng mạng Lan(120h) lớp CQTHB7A

-Kiêm nhiệm công tác giáo vụ khoa

-Viết đề cương chương 2 môn:lập trình trực quan

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

-Chủ nhiệm lớp CQTHB 7A

 

10

Nguyễn Hoàng Long

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV:Lắp ráp và cài đặt máy tính(90h)lớp TQTTH8A

-Viết đề cương chương 3 môn:An toàn mạng

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

-Quản lý phòng thực hành 505C.

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập