Tháng 4/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  4/2016

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Vũ Thị Châm

Trưởng khoa

1. Quản lý mọi hoạt động của khoa.

- Hàng tuần

 

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo của khoa.

- Hàng tuần

 

 

3. Tổ chức điều hành các buổi  họp khoa và sinh hoạt tổ chuyên môn

- Hàng tuần

 

 

4.Theo dõi hoạt động  giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

- Hàng tuần

 

 

5. Triển khai công tác tuyển sinh tại khoa và đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tuần

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu phân công

 

- Hàng tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Họp Tổ chuyên môn Chính trị

 

 - Hàng tuần

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Thùy Linh

 

 

                                Tổ trưởng 

1. Viết đề tài nghiên cứu khoa học

- Hàng tháng

 

2. Lên kế hoạch giảng dạy và hoạt động sinh hoạt chuyên môn tổ văn hóa.

 - Hàng tuần

 

3. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn

 - Hàng tháng

 

4. Giảng dạy môn văn hóa lớp TH6A, TĐL6A., TĐ6A

 

Giảng dạy lớp TKTTH8B

- Từ ngày 22/2/2016 đến ngày  04/04/2016

- Từ ngày 04/04 đến ngày 17/04/2016

 

5. Biên tập nội dung trang wed.

- Hàng tuần

 

6. Lên kế hoạch hoạt động và báo cáo hoạt động hàng tháng tổ Công đoàn số 2

- Hàng tháng

 

7. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa

- Hàng tuần

 

3

Lê Thị Mai

Tổ Trưởng

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn

 - Hàng tháng

 

2.Thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa, trường.

- Hàng tuần

 

3. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Cả nảm học

 

4. Giảng dạy môn tiếng anh cơ bản lớp CĐ khóa 8 tổng hợp

- Từ  4/1/2016 đến 15/4/2106

 

5. Ra  đề thi + chấm thi môn tiếng anh cơ bản lớp CĐ khóa 8 tổng hợp

- Từ  18/4/2016

 

6. Hoàn thành hồ sơ  lớp CĐ khóa 8 tổng hợp

- Từ 18/4 đến 22/4/2016

 

4

Trần Thị Hằng

Giáo viên

1. Viết đề tài nghiên cứu khoa học

 

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kì

- Hàng tháng

 

3. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tháng

 

4. Giảng dạy môn văn hóa lớp TM6A, TH6A, TĐL6A, TĐ7A

 

- Giảng dạy môn văn hóa lớp TĐ8A, TĐL8A, TM8A

 

 

- Giảng dạy môn văn hóa lớp TM7A

- Từ ngày 22/2/2016 đến ngày  02/05/2016.

- Từ ngày 22/2/2016 đến ngày 20/05/2016.

- Từ ngày 22/2/2016 đến ngày  02/05/2016

 

5. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

- Hàng tháng

 

5

Đoàn Thị Thanh Hồng

Giáo viên

2. Hàng tháng phụ trách cung cấp thông tin khoa cho trang Website của nhà trường.

-   Hàng tháng

 

3. Sinh hoạt chuyên môn

-  Hàng tuần

 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

- Hàng tuần

 

5. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

-  Hàng tuần

 

6. Giảng dạy  pháp luật lớp TQTTH8A ( Cẩm Thủy )

 -  18/4/2016 đến 23/4/2016

 

 

 

 

6

Phạm T. Hương Giang

Giáo viên

1. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

-   Hàng tháng

 

2. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

 

3. giảng dạy môn chính trị, pháp luật lớp TMTH9B

.

-   11/42016 đến 23/3/2016

 

4. Sinh hoạt chuyên môn theo định kì

 

 

- Hàng tuần

 

7

Trần Thị Hồng Nhung

Giáo viên

1.Thực hiện các công việc của giáo vụ khoa

-  Hàng  tuần

 

2 Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

-  Că năm học

 

3. Sinh hoạt chuyên môn theo định kì

-  Hàng tháng

 

4. Hoàn thiện giáo trình tiếng anh chuyên ngành thiết kế thời trang

- Từ 1/12/ 2015 đến  25/4/2016

 

8

Đoàn Thị Lê

Giáo viên

1. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tháng

 

2. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Cả năm học

 

3. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

- Hàng tháng

 

4. Giảng dạy lớp CM 7A môn tiếng anh chuyên ngành may

- Từ  28/3 đến 7/4/2015

 

5. Hoàn thiện giáo trình tiếng anh chuyên ngành điện lạnh

- Từ  tháng 12/2015 đến 5/ 2016

 

9

Vũ Biên Thùy

Giáo viên

2. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

- Hàng tháng

 

3. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tuần

 

4.Sinh hoạt chuyên môn

- Hàng tuần

 

 

5. Thực hiện công tác tuyển sinh do BGH phân công

 - Hàng tháng

 

 

 

 

10

Mai Thị Thu Hà

Giáo viên

Nghỉ thai sản

    06 tháng

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập