Tháng 4/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2016

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu  hoàn thành

Ghi chú

1

LÊ THỊ MAI

Trưởng phòng

1- Phụ trách chung: chỉ đạo toàn bộ công tác phòng CTCT HSSV.

Đang tiến hành

 

2- Điều hành hoạt động căng tin nhà trường

Đang tiến hành

 

2

PHẠM XUÂN THÀNH

Phó trưởng phòng

1- Quản lý, theo dõi tình hình HSSV ở KTX.

Đang tiến hành

 

2- Thu các khoản tiền KTX

Đang tiến hành

 

3- Tham gia hoạt động căng tin nhà trường.

Đang tiến hành

 

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường  phân công.

Đang tiến hành

 

3

NGUYỄN THỊ DÂN

Nhân viên

1- Theo dõi, kiểm tra tình hình HSSV ở KTX.

Đang tiến hành

 

2- Thu các khoản tiền KTX

Đang tiến hành

 

3- Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

4

LÊ THỊ HIÊN

Nhân viên

1- Thực hiện công tác Y tế nhà trường (khi được điều động)

Đang tiến hành

 

2- Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

5

 

TRỊNH THỊ THẢO

                                Tổ trưởng Tổ Y tế-KTX

1- Trực Y tế hằng ngày.

Đang tiến hành

 

2- Chỉ đạo, kiểm tra công tác vệ sinh khuôn viên nhà trường và khuôn viên KTX trước khi nghỉ tết âm lịch.

Đang tiến hành

 

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công

Đang tiến hành

 

6

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Nhân viên

1- Thực hiện công tác văn phòng.

Đang tiến hành

 

2- Phối hợp thu hồ sơ miễn giảm học phí.

Đang tiến hành

 

3- Tổng hợp kết quả tổng kết học kỳ I năm học 2015-2016

Đang tiến hành

 

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

7

LÊ XUÂN MAI

Nhân viên

1- Thực hiện công tác văn phòng.

Đang tiến hành

 

2- Thanh kiểm tra nề nếp, tình hình học tập và rèn luyện của HSSV

Đang tiến hành

 

3- Theo dõi, tổng hợp công tác Giáo viên chủ nhiệm tháng 03/2016

Đang tiến hành

 

4-  Rà soát HSSV bỏ học đề nghị xóa tên

Đang tiến hành

 

5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

8

BÙI THỊ HUYỀN

Phó trưởng phòng

Nhận hàng sản xuất hỗ trợ xưởng may

Đang tiến hành

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập