Tháng 4/20166/2014

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/

thời gian

        hoàn thành

Ghi chú

1

Nguyễn Lệ Quyên

Trưởng khoa

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của khoa

Thường xuyên

 

2. Tuyển sinh

    Thường xuyên

 

3.  Xây dựng giáo trình nghề Gốm

Thường xuyên

 

4. Tham gia công tác Công đoàn

Thường xuyên

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

3

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

1. Thực hiện công tác giáo vụ khoa

Thường xuyên

 

2. Quản lý,sản xuất ( 15 sản phẩm sơn mài tại xưởng thực nghiệm Sơn Mài)

Thường xuyên

 

3. Tuyển sinh

     Theo kế hoạch

 

4. Sản xuất mẫu quà tặng sơn mài

Thường xuyên

 

 

   

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập