KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2015

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu  hoàn thành

Ghi chú

1

LÊ THỊ MAI

Trưởng phòng

Phụ trách chung: chỉ đạo toàn bộ công tác phòng CT CT HSSV

Đang tiến hành

 

2

PHẠM XUÂN THÀNH

Phó trưởng phòng

1. Phụ trách công tác KTX, y tế, thư viện

Đang tiến hành

 

2. Kiểm tra và điều hành quản lý căng tin nhà trường.

Đang tiến hành

 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường  phân công.

Đang tiến hành

 

3

BÙI THỊ HUYỀN

Phó trưởng phòng

1. Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường  phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

4

 

TRỊNH THỊ THẢO

                                Tổ trưởng Tổ Y tế-KTX

1- Trực Y tế

Đang tiến hành

 

2. Kiểm tra giám sát về công tác vệ sinh khuôn viên nhà trường.

Mỗi tháng cho HSSV dọn vệ sinh 2 lần

 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công

Đang tiến hành

 

5

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Nhân viên

1-Thực hiện công tác văn phòng.

Đang tiến hành

 

2. Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm học phí 2014-2015.

Trong tháng 4

 

3. Tiến hành đánh giá kết quả học tập, rèn luyện kỳ I 2014-2015.

Trong tháng 4

 

4. Phối hợp với GVCN, Khoa rà soát HSSV bỏ học.

Trong tháng 4

 

5. Đôn đốc sinh viên di chuyển nghĩa vụ quân sự đến trường.

Đang tiến hành

 

6. Cung cấp thông tin hoạt động của phòng cho wbesite của nhà trường.

Đang tiến hành

 

7. Chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên

Đang tiến hành

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

6

LÊ XUÂN MAI

Nhân viên

1. Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm học phí 2014-2015.

Trong tháng 4

 

2. Tiến hành đánh giá kết quả học tập, rèn luyện kỳ I 2014-2015.

Trong tháng 4

 

3. Theo dõi nề nếp, sĩ số HSSV đi học hằng ngày và công tác chủ nhiệm lớp.

Kiểm tra hằng ngày

 

4. Phối hợp với GVCN, Khoa rà soát HSSV bỏ học.

Trong tháng 4

 

5. Đôn đốc HSSV làm vệ sinh khuôn viên nhà trường.

Mỗi tháng cho HSSV dọn vệ sinh 2 lần

 

6. Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

7

NGUYỄN THỊ DÂN

Nhân viên

1. Sắp xếp phòng ở, theo dõi nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy KTX.

Đang tiến hành

 

2. Đôn đốc vệ sinh trong phòng ở và khu vực xung quanh KTX

Đang tiến hành

 

3. Thu các khoản tiền KTX

Đang tiến hành

 

4. Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

8

LÊ THỊ HIÊN

Nhân viên

1. Thực hiện công tác Y tế nhà trường.

Đang tiến hành

 

2. Đôn đốc HSSV dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường.

Mỗi tháng cho HSSV dọn vệ sinh 2 lần

 

3. Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

9

NGUYỄN THỊ NGỌC

 

1. Phụ trách toàn bộ hoạt động của Thư viện.

Đang tiến hành

 

2. Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

10

ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG

 

Thực hiện công tác Tuyển sinh

Đang tiến hành

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập