Tháng 3/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT – MỸ NGHỆ VIỆT NAM

KHOA MỸ NGHỆ

Số:          /2016/KHHĐ- KMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 03 năm 2016

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/

thời gian

        hoàn thành

Ghi chú

 

1

Nguyễn Lệ Quyên

Trưởng khoa

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của khoa

Thường xuyên

 

 

2. Tuyển sinh

    Thường xuyên

 

 

3.  Xây dựng giáo trình nghề Gốm ( trình độ sơ cấp )

Thường xuyên

 

 

4. Tham gia công tác công đoàn

Thường xuyên

 

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

1. Thực hiện công tác giáo vụ khoa

Thường xuyên

 

 

2. Quản lý xưởng thực nghiệm Sơn Mài

Thường xuyên

 

 

3. Tuyển sinh

     Theo kế hoạch

 

 

4. Sản xuất mẫu quà tặng sơn mài

Thường xuyên

 

 

 

        Nơi nhận:

-          Ban biên tập trang web;

-          Lưu VPK.

 

TRƯỞNG KHOA

Đã ký

 

Nguyễn Lệ Quyên

 

 

 

NGƯỜI LẬP

Đã ký

 

Nguyễn Thị Thúy

                 

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập