BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC THÁNG 2 NĂM 2016

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Vị trí việc làm

Mô tả công việc đảm nhiệm

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Hải

Thạc sĩ

Trưởng khoa

-Quản lý chung về hành chính và công tác đào tạo của Khoa.

-Kiểm tra công tác đào tạo sau tết của các điểm liên kết.

-Duyệt kế hoạch viết giáo trình với các nhóm.

-Lập kế hoạch tuyển sinh của khoa năm 2016

-Họp đánh giá xếp loại CBGV tháng.

-Tham gia các cuộc họp do nhà trường chỉ đạo

 

2

Đỗ Thị Thu Hường

Thạc sĩ

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV: Bảo trì hệ thống mạng lớp CQT6A(60h)

-Duyệt kế hoạch viết giáo trình với lãnh đạo khoa.

-Lập kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính khi được phân công.

 

3

Vương Thị Thu Hằng

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV: Quản lý dự án CNTT(60h) lớp CQTHB7A.

-Duyệt kế hoạch viết giáo trình với lãnh đạo khoa.

-Lập kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

-Chủ nhiệm lớp TQT6A

 

4

Bùi Thị Hằng

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV gồm:Quản trị CSDL lớp CQTHB7A(90h) ; Cấu trúc máy tính (90h) lớp TQTTH8B

-Duyệt kế hoạch viết giáo trình với lãnh đạo khoa.

-Lập kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

-Chủ nhiệm lớp TQT6B, CQT6A

 

5

Nguyễn Thanh Bằng

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV: Cấu trúc máy tính (90h) lớp TQTTH8C

-Duyệt kế hoạch viết giáo trình với lãnh đạo khoa.

-Lập kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

 

6

Nguyễn Xuân Bách

Thạc sĩ

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV: Tin học lớp THTH7A, 7B(30h)

-Duyệt kế hoạch viết giáo trình với lãnh đạo khoa.

-Lập kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công

.-Chủ nhiệm lớp TQT8B, TQT8C.

 

7

Trịnh Quang Thành

Đại học

Giáo viên

-Duyệt kế hoạch viết giáo trình với lãnh đạo khoa.

-Lập kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia học cao học tại đại học giao thông vận tải

-Tham gia ban quản tri Website nhà trường

-Quản lý phòng thực hành 505C và thiết bị thực hành chung của khoa.

 

8

Hoàng Thị Bích Hạnh

Thạc sĩ

Giáo viên

-Nghỉ thai sản từ 1/1/2016 đến 30/6/2016

 

9

Lê Thị Nhung

Đại học

Giáo viên

-Kiêm nhiệm công tác giáo vụ khoa

-Duyệt kế hoạch viết giáo trình với lãnh đạo khoa.

-Lập kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

-Chủ nhiệm lớp CQTHB 7A

 

10

Nguyễn Hoàng Long

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạy theo KHGV: Quản trị mạng lớp TQT6B(90h).

-Duyệt kế hoạch viết giáo trình với lãnh đạo khoa.

-Lập kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

-Quản lý phòng thực hành 505C.

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập