Tháng 2/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2016

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu  hoàn thành

Ghi chú

 

 

1

LÊ THỊ MAI

Trưởng phòng

1- Phụ trách chung: chỉ đạo toàn bộ công tác phòng CTCT HSSV.

Đang tiến hành

 

 

 

2- Tham gia phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức 2016

Đang tiến hành

 

 

 

2

PHẠM XUÂN THÀNH

Phó trưởng phòng

1- Kiểm kê tài sản KTX.

Đang tiến hành

 

 

 

2- Điều hành hoạt động căng tin nhà trường.

Đang tiến hành

 

 

 

3- Niêm phong phòng ở KTX trước khi nghỉ tết và ổn định phòng ở sau tết Nguyên đán

Đang tiến hành

 

 

 

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường  phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

3

BÙI THỊ HUYỀN

Phó trưởng phòng

1- Phối hợp Kiểm kê tài sản KTX

Đang tiến hành

 

 

 

 

2- Tham gia công tác nhà ăn căng tin

Đang tiến hành

 

 

 

 

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường  phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

 

 

4

NGUYỄN THỊ DÂN

Nhân viên

1- Niêm phong phòng ở KTX trước khi nghỉ tết và ổn định phòng ở cho HSSV sau tết Nguyên đán.

Đang tiến hành

 

 

 

2- Phối hợp Kiểm kê tài sản KTX

Đang tiến hành

 

 

 

3- Thu các khoản tiền KTX

Đang tiến hành

 

 

 

4- Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

 

 

5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

5

LÊ THỊ HIÊN

Nhân viên

1- Thực hiện công tác Y tế nhà trường (khi được điều động)

Đang tiến hành

 

 

 

2- Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

 

 

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

 

 

6

 

TRỊNH THỊ THẢO

                                Tổ trưởng Tổ Y tế-KTX

1- Trực Y tế

Đang tiến hành

 

 

 

2- Chỉ đạo, kiểm tra công tác vệ sinh khuôn viên nhà trường và khuôn viên KTX sau tết Nguyên đán.

Đang tiến hành

 

 

 

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công

Đang tiến hành

 

 

 

7

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Nhân viên

1- Thực hiện công tác văn phòng.

Đang tiến hành

 

 

 

2- Tham gia giảng dạy GDQP và AN lớp Cao đẳng khóa 8 tại trường.

Tuần 02 buổi

 

 

 

3- Phối hợp kiểm kê tài sản tại văn phòng

Đang tiến hành

 

 

 

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

8

LÊ XUÂN MAI

Nhân viên

1- Thực hiện công tác văn phòng.

Đang tiến hành

 

 

 

2- Thanh kiểm tra nề nếp, tình hình học tập và rèn luyện của HSSV sau tết Nguyên đán.

Đang tiến hành

 

 

 

3_Phối hợp Kiểm kê tài sản tại văn phòng

Đang tiến hành

 

 

 

5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập