KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT – MỸ NGHỆ VIỆT NAM

KHOA MỸ NGHỆ

Số:          /2016/KHHĐ- KMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  5  tháng 02  năm 2016

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/

thời gian

        hoàn thành

Ghi chú

1

Nguyễn Lệ Quyên

Trưởng khoa

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của khoa

Thường xuyên

 

2. Tuyển sinh

    Thường xuyên

 

3.  Xây dựng giáo trình nghề Gốm ( trình độ sơ cấp )

Thường xuyên

 

4. Tham gia công tác công đoàn

Thường xuyên

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

6. Tham gia gỉang dạy lớp TSM08A

     Theo kế hoạch

 

3

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

1. Thực hiện công tác giáo vụ khoa

Thường xuyên

 

2. Quản lý xưởng sản xuất Sơn Mài

Thường xuyên

 

3. Tham gia gỉang dạy lớp TSM08A

     Theo kế hoạch

 

4. Tuyển sinh

Thường xuyên

 

 

                

 

  Nơi nhận:

-          Ban biên tập

-          Lưu VPK.

TRƯỞNG KHOA

Đã ký

 

 

                                   Nguyễn Lệ Quyên

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

Đã ký

 

 

Nguyễn Thị Thúy

 

                 

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập