KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THÁNG 12/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

 

1

Trần Thị Sen

Phó Trưởng khoa May thời trang

1. Quản lý chung về hành chính và đào tạo của khoa. Theo dõi các lớp tại trường và các lớp liên kết, theo dõi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, theo dõi giờ làm việc của giáo viên, nhân viên trong khoa, kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên; kiểm tra giám sát kế hoạch giáo viên, phân công giáo viên giảng dạy các môn học.

Năm học

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

3. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục trên máy tính lớp CM6A

120 tiết

 

4. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục căn bản lớp TTKTTHD8B

75 tiết

 

5. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

6. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

7. Tuyển sinh

Năm học

 

2

Lý Minh Hải

Giáo viên

Thai sản

 

 

3

Trịnh Thị Hoa Lý

   Giáo viên

Thai sản

 

 

 

4

 

 

Mạc Thị Yến

 

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Vật liệu thời trang lớp TTKTTHD8B

30 tiết

 

2. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục 1 lớp CM+TM8A

75 tiết

 

3. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục 1 lớp TMTH8A

75 tiết

 

4. Giảng dạy môn Thiết bị may lớp CM+TM8A

30 tiết

 

5. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

6. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

7. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

8. Tuyển sinh

Năm học

 

9. Giáo viên chủ nhiệm lớp CM+TM6A

Năm học

 

1.. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

 

5

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Giáo vụ khoa

1. Nhận và gửi công văn đi đến

 Hàng ngày

 

 

2. Làm báo cáo tháng, XLLĐ

Trước ngày 18 và 25

 

3. Làm TKB

Hàng tuần

 

4. Cung cấp thông tin cho website trường

Hàng tháng

 

5. Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

 

 

7. Tuyển sinh

 

 

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Giáo viên

1. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

2. Giảng dạy môn cắt may căn bản lớp TTKTTHD8A

195 tiết

 

3. Tuyển sinh

 

 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

5. Giáo viên chủ nhiệm lớp TTKTTHD8A

Năm học

 

6. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

7

Nguyễn Thị Toàn

Giáo viên khoa May thời trang

1. Giảng dạy môn May các sản phẩm nâng cao CM+TM7A

210 tiết

 

2. Giảng dạy môn May áo sơ mi nam nữ lớp CM+TM8A

195 tiết

 

3. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

4. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

5. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

6. Tuyển sinh

Năm học

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

8

Đặng Thị Hoa

Giáo viên

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

2. Giảng dạy môn Mỹ học lớp TTKTTTH7A

30 tiết

 

3. Giảng dạy môn Thiết kế thời trang căn bản lớp TTKTTTH7A

45 tiết

 

4. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

5. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

6. Tuyển sinh

Năm học

 

7. Giáo viên chủ nhiệm lớp TTKTTTH7A

Năm học

 

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

9

Lê Thị Thoan

Nhân viên

1. Tham gia học với các lớp hệ cao đẳng tại trường để chuyển đổi thành giáo viên may

Năm học

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

4. Chủ nhiệm lớp CM+TM7A và lớp CM+TM8A

Năm học

 

10

Nguyễn Đức Thiêm

Giáo viên

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

2. Giảng dạy môn Cắt may thời trang áo SM, QA lớp TMHB7C

150 tiết

 

3. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục 2 lớp TMHB7C

30 tiết

 

4. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục 3 lớp TMHB7C

30 tiết

 

5. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

6. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

7. Tuyển sinh

Năm học

 

8. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo

Năm học

 

9. Chủ nhiệm lớp TMHB7C

Năm học

 


11

Nguyễn Thị Thắm

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

12

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

13

Trương Thùy Trang

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

14

Nguyễn Thị Hải

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

15

Lê Thị Hải

Nhân viên

Thai sản

 

 

16

Phan Thị Ngọc Minh

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

17

Hoàng Thị Thanh Luyến

Giáo viên

1. Giảng dạy môn May áo vest nữ 2 lớp lớp CM6A

150 tiết

 

2. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

3. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

4. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

5. Tuyển sinh

Năm học

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo

Năm học

 

7. Giáo viên chủ nhiệm lớp TMTH8A

Năm học

 

 

18

 

Phạm Trọng Tuấn

 

Nhân viên

1. Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy ở xưởng

Năm học

 

2. Quản lý hệ thống máy chuyên dụng

Năm học

 

3. Quản lý hệ thống điện máy may

Năm học

 

4. Tuyển sinh

Năm học

 

5. Làm các công việc khác do lãnh đạo khoa  và nhà trường phân công

Năm học

 

19

Hoàng Thị Thúy

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập