Tháng 11/2016

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác (phòng, khoa, bộ môn…)

Công việc đảm nhận

Khối lượng công việc được giao/thời gian yêu cầu hoàn thành

Ghi chú

1

Phùng Mạnh Hùng

Phó trưởng phòng

1.Trực tiếp phụ trách phòng

Thường xuyên

 

2.Trực tiếp tham gia bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị của nhà trường

Thường xuyên

 

3. Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 2016

Thường xuyên

 

4. Hoàn thành bàn giao  thiết bị pccc các phòng ban.

Theo kế hoạch

 

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGH

Theo yêu cầu

 

6. Trực tiếp phụ trách sửa chữa hệ thống nền nhà, thông tắc đường nước tại KTX.

Theo kế hoạch

 

 

 

2

Lê Thị Nga

 

1. Phối hợp với phòng TC-KT giải quyết thủ tục thanh toán mua bán của phòng

Thực hiện thường  xuyên

 

2. Đề xuất, mua sắm các vật tư sửa chữa nhỏ (nếu có)

Theo kế hoạch

 

3. Kiểm tra vệ sinh xưởng thực hành nhà D, nhà A.

Thường xuyên

 

4. Triển khai các hoạt động của tổ công đoàn số 4 trong tháng 8

Kế hoạch

 

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Theo yêu cầu

 

6. Phối hợp tiếp nhận công văn của phòng, làm công việc văn phòng

Thường xuyên

 

7. Chốt công tơ điện, tham gia lắp đặt công tơ điện KTX

Kế hoạch

 

8.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 2016

Thường xuyên

 

3

Nguyễn Đức Huy

 

1. Tiếp tục sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc văn phòng ( Trực tiếp vận chuyển lắp đặt, bảo dưỡng máy mộc tại Nam Định, về trường máy tính, máy in…) của nhà trường.

Thường xuyên

 

2. Bảo trì hệ thống mạng internet, mạng nội bộ trong trường.

Thường xuyên

 

3. Đề xuất, mua sắm các linh kiện; thiết bị máy tính, máy in, thiết bị mạng (nếu có)

Thường xuyên

 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Theo yêu cầu

 

5.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 2016

Thường xuyên

 

6.Trực tiếp than gia vào sx cơ khí. sửa chữa hệ thống cứu hỏa của nhà trường, thông tắc đường nước tại KTX.

Thường xuyên

 

4

Phạm Thị Yến

 

1. Thủ kho: Nhập kho, xuất kho NVL, vật tư phục vụ học tập và các vật tư văn phòng khác, kiểm tra; rà soát; tổng hợp số liệu.

Thường xuyên

 

2. Quản lý tài sản: Theo dõi sử dụng tài sản, làm các thủ tục bàn giao; thu hồi; điều chuyển tài sản trong và ngoài trường.

Thường xuyên

 

3. Quản lý giảng đường B,C.Cung cấp nước lọc tinh khiết

Thường xuyên

 

4.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 2016

Kế hoạch

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Theo yêu cầu

 

5

Trần Trung Thành

 

1. Trực tiếp than gia vào sx cơ khí

Thường xuyên

 

2.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 2016

Thường xuyên

 

3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công lãnh đạo (BGH, phụ trách phòng QT)

Kê hoạch

 

4. Thông tắc đường nước nhà trường

 

 

5.  Tham gia sửa chữa hệ thống cứu hỏa của nhà trường, thông tắc đường nước tại KTX.

Thường xuyên

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập