Tháng 11/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Phương Lan

Phó trưởng phòng

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng

 

 

2. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016

Theo kế hoạch

 

3. Hoàn thành báo cáo kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2016

Theo kế hoạch

 

4. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị

Thường xuyên

 

5. Thực hiện khảo sát  HSSV về hoạt động giảng dạy của giáo viên năm học 2016-2017

 

 

6. Tuyển sinh

Theo kế hoạch

 

7. Tham gia công tác công đoàn

 

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

 

 

2

Nguyễn Thị Duyến

Nhân viên

1. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị.

Thường xuyên

 

2. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016

Theo kế hoạch

 

3. Hoàn thành báo cáo kiểm định (tiêu chí 3,7)

 

 

4. Theo dõi tình hình học tập, giảng dạy của HS và giáo viên khoa May thời trang

Thường xuyên

 

5. Tuyển sinh

Thường xuyên

 

6. Thực hiện việc khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV

 

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

 

 

3

Nguyễn Thị Thịnh

Nhân viên

1. Thực hiện công tác thư ký văn phòng

Thường xuyên

 

2. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị

Thường xuyên

 

3. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016

Thường xuyên

 

4. Hoàn thành báo cáo kiểm định (tiêu chí 5)

Theo kế hoạch

 

5. Theo dõi tình hình học tập, giảng dạy của HS và giáo viên khoa CNTT, Cơ Điện.

Thường xuyên

 

6. Cập nhật thông tin gửi Ban biên Tập Website của nhà trường

Thường xuyên

 

7. Thực hiện khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV

Theo kế hoạch

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

4

Vũ Thị Hòa

Nhân viên

1. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch tự kiểm định đơn vị

Thường xuyên

 

2. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định 2016

Thường xuyên

 

3. Hoàn thành báo cáo kiểm định (tiêu chí 6,9)

Theo kế hoạch

 

4. Theo dõi tình hình các lớp liên kết tại Ngọc Lặc và Cẩm Thủy; tình hình học tập, giảng dạy của học sinh và giáo viên khoa Cơ bản, kinh tế

Thường xuyên

 

5. Tuyển sinh

Thường xuyên

 

6. Thực hiện khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV

 

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập