Lịch hoạt động tháng 11/2015

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/

thời gian

        hoàn thành

Ghi chú

1

Nguyễn Lệ Quyên

Trưởng khoa

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của khoa

Thường xuyên

 

2. Tuyển sinh

    Tháng 11 - 12

 

3.  Xây dựng giáo trình nghề Gốm ( trình độ sơ cấp )

Thường xuyên

 

4. Tham gia công tác công đoàn

Thường xuyên

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

6. Viết báo cáo tự kiểm định 2015

     Theo kế hoạch

 

2

Nguyễn Thị Phương Lan

 

Phó khoa

 

 

1. Thu thập hồ sơ kiểm định 2015

Theo kế hoạch

 

2. Tuyển Sinh

Tháng 11 - 12

 

3. Xây dựng CTĐT nghề Mộc

Theo kế hoạch

 

4. Tham gia công tác công Đoàn

Thường xuyên

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi điều động

Thường xuyên

 

3

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

1. Thực hiện công tác giáo vụ khoa

Thường xuyên

 

2. Quản lý xưởng sản xuất Sơn Mài

Thường xuyên

 

3.Tuyển sinh

Tháng 11 - 12

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập