KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Trần Hữu Quân

Trưởng phòng

1. Chỉ đạo in bằng tốt nghiệp

20/112015

 

2. Chỉ đạo hoàn thiện việc thực hiện công tác thanh tra hồ sơ giáo viên

10/2015

 

3. Chỉ đạo công tác chấm thi tốt nghiêp và công nhận tốt nghiệp đợt 2 tại trường

08/10/2015

 

4.  Công tác Công đoàn trường

Hàng tuần

 

5. Các nhiệm vụ đột xuất khác do Ban giám hiệu phân công.

Theo chỉ đạo

 

6. Chuẩn bị tốt hồ sơ  thanh tra đào tạo

Theo Kế hoạch

 

2

Trần Thị Thu

Phó trưởng phòng

1. Xây dựng kế hoạch hội giảng toàn trường

19/10/2015

 

2. Tiếp tục xây dựng Kế hoạch tiến độ đào tạo các lớp ngoài trường

10/2015

 

3. Công tác Kế toán Công đoàn trường

Hàng tuần

 

4. Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công và của Công đoàn

Hàng tuần

 

5. Xây dựng kế hoạch thẩm định giáo trình

30/10/2015

 

6. Quy định về biên soạn giáo trình

2210/2015

 

7. Phối hợp thanh quyết toán tiền thuê cơ sở vật chất các lớp ngoài trường

30/10/2015

 

8. Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp

23/10/2015

 

 

 

 

3

Trần Đình Hạnh

Chuyên viên

1. Làm quyết định đi giảng dạy cho giáo viên, theo dõi giáo viên đi giảng dạy tại cơ sở liên kết.

Thứ 6 hàng tuần

 

2. Chuẩn bị cho thanh tra đào tạo

Thường xuyên

 

3. Nhận và theo dõi thời khóa biểu các khoa

Thứ 6 hàng tuần

 

4. Làm  Kế hoạch tiến độ đào tạo

Hàng tuần

 

5. Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp

23/10/2015

 

6. Các việc khác do lãnh đạo phân công.

Hàng Tuần

 

4

Lê Thị Mai Trang

Chuyên viên

1. Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển khóa 8

Hàng tuần

 

2. In bằng tốt nghiệp đợt 2

30/10/1205

 

3. Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp

20/10/2015

 

4. Làm quyết định công nhận đủ ĐK TTN trình Hiệu trưởng.

trong tháng

 

6. Các việc khác do lãnh đạo phân công.

hàng tuần

 

5

Nguyễn Thị Hòa

Chuyên viên

1. Thực hiện chỉ đạo in bằng tốt nghiệp

30/10/2015

 

2. Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 tại trường

20/10/1205

 

3. Chuẩn bị xét công nhận tốt nghiệp, làm quyết định công nhận tốt nghiệp trình hiệu trưởng.

22/10/2015

 

4. Các việc khác do lãnh đạo phân công.

20/10/2015

 

5.Chuẩn bị in giấy chứng nhận tốt nghiệp

20/10/2015

 

6. Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp

30/10/2015

 

6

Hoàng Văn Thành

Chuyên viên

1. Tiếp tục xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, lắp đặt, quản lý phòng tra cứu điện tử

11/2015

 

2. Các việc đột xuất khác do lãnh đạo phân công

hàng tuần

 

3. Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp

23/10/2015

 

4.Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển khóa 8

hàng tuần

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập