Tháng 10/2016

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2016

TT

Nội dung công việc đảm nhận

 

Tiến độ thực hiện

 

Cán bộ thực hiện

 

Ghi chú

 

1

 

1. Tham gia giảng dạy tại Thanh Hóa .Quản lý chung về hành chính và đào tạo của Khoa

 

Lê Xuân Hùng

 

 

2. Tổ chức họp khoa định kỳ theo tháng, xếp loại lao động

 

 

3. Theo dõi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, theo dõi giờ làm việc của giáo viên, nhân viên trong khoa, kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên; kiểm tra giám sát kế hoạch giáo viên, phân công giáo viên giảng dạy các môn học.

 

 

4. Đi liên hệ tuyển sinh

 

 

5. Quản lý chung về đào tạo của khoa

Hàng tuần

 

 

6. Lên lớp giảng dạy theo tiến độ

 

 

2

1. Đi công tác tại Hòa Bình   

 

Nguyễn Thị Hương

 

2. Đi liên hệ tuyển sinh

 

 

6. Tiếp đón và ghi nhận phản ánh của HSSV, cán bộ các phòng khoa khác

Hàng tuần

 

7. Báo cáo Lãnh đạo Khoa các công việc và những trục trặc xảy ra (nếu có).

Hàng ngày

 

8. Giữ gìn và bảo quản tốt thiết bị văn phòng Khoa

Hàng ngày

 

9. Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Hàng ngày

 

10. Cung cấp thông tin cho website của trường

Hàng tuần

 

11. Đi liên hệ tuyển sinh

 

 

3

1. Trực chuyên môn , viết giáo trình

 

Phạm Thị Thúy

 

2. Tuyển sinh

 

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

 

4

1. Trực chuyên môn

 

Hoàng Thị Giang

 

2. Tuyển sinh

 

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

 

5

1. Đang thực hiện giảng dạy tại trường

 

Trịnh Thị Hông Gấm

 

2. Tuyển sinh

 

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

 

6

1. Viết giáo trình , trực chuyên môn

 

Phạm Văn Luân

 

2.Tuyển sinh

 

 

3.Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

 

7

 1. Trực chuyên môn , viết giáo trình  

 

Vũ Dạ Hương Lan

 

2. Đi liên hệ tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

 

8

1. Trực chuyên môn, viết giáo trình   

 

Đặng Thanh Tú

 

2 Đi liên hệ tuyển sinh

 

 

3.Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập