Tháng 10/2016

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THÁNG 10/2016

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

 

1

Trần Thị Sen

Phó Trưởng khoa May thời trang

1. Quản lý chung về hành chính và đào tạo của khoa. Theo dõi các lớp tại trường và các lớp liên kết, theo dõi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, theo dõi giờ làm việc của giáo viên, nhân viên trong khoa, kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên; kiểm tra giám sát kế hoạch giáo viên, phân công giáo viên giảng dạy các môn học.

Năm học

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

3. Giảng dạy môn TK Đồ họa trang phục lớp CM7A

90 tiết

 

4. Giảng dạy môn Sáng tác trang phục xuân hè lớp TTKTTHD8A

30 tiết

 

5. Viết đề cương bài giảng môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

6. Tổ chức thi hết môn môn giảng dạy

Sau khi kết thúc môn học

 

7. Tuyển sinh

Năm học

 

2

Lý Minh Hải

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Thiết kế mẫu công nghiệp lớp CM7A

30 tiết

 

2. Giảng dạy môn Cắt may căn bản lớp TTKTTHD8B

195 tiết

 

3. Giảng dạy môn Thiết kế mẫu công nghiệp lớp CM8A

30 tiết

 

4. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

5. Tuyển sinh

Năm học

 

6. Viết đề cương bài giảng môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

7. Tổ chức thi hết môn môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

3

Trịnh Thị Hoa Lý

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Trải vải lớp CM7A

30 tiết

 

2. Giảng dạy môn Thiết kế công nghệ lớp CM7A

45 tiết

 

3. Giảng dạy môn May áo jacket lớp CM+TM8A

180 tiết

 

4. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

5. Tuyển sinh

Năm học

 

6. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

7. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

 

4

 

 

Mạc Thị Yến

 

Giáo viên

1. Tuyển sinh

Năm học

 

2. Giảng dạy môn May áo sơ mi nam nữ lớp TMTH9B

195 tiết

 

3. Giảng dạy môn Quản lý chất lượng sản phẩm lớp TMTH9B

30 tiết

 

4. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

5. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

 

5

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Giáo vụ khoa

1. Nhận và gửi công văn đi đến

 Hàng ngày

 

 

2. Làm báo cáo tháng, XLLĐ

Trước ngày 18 và 25

 

3. Làm TKB

Hàng tuần

 

4. Cung cấp thông tin cho website trường

Hàng tháng

 

5. Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

 

 

7. Tuyển sinh

Năm học

 

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Giáo viên

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Giảng dạy môn Kỹ thuật may các SPNC lớp TTKTTHD8A

195 tiết

 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

5. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

7

Nguyễn Thị Toàn

Giáo viên khoa May thời trang

1. Giảng dạy môn May áo sơ mi nam nữ lớp TMTH9A

195 tiết

 

2. Giảng dạy môn May quần âu nam nữ lớp TMTH9A

150 tiết

 

3. Viết đề cương bài giảng môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

4. Tổ chức thi hết môn môn giảng dạy

Sau khi kết thúc môn học

 

5. Tuyển sinh

Năm học

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

8

Đặng Thị Hoa

Giáo viên

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

9

Nguyễn Đức Thiêm

Giáo viên

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Giảng dạy môn May các sản phẩm nâng cao lớp TMHB7C

210 tiết

 

4. Giảng dạy môn May váy, áo váy lớp TMHB7C

120 tiết

 

5. Viết đề cương bài giảng môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

6. Tổ chức thi hết môn môn giảng dạy

Sau khi kết thúc môn học

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập