KẾ HOẠCH LÀM VIỆC THÁNG 10/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác (phòng, khoa, bộ môn…)

Công việc đảm nhận

Khối lượng công việc được giao/thời gian yêu cầu hoàn thành

Ghi chú

1

Phùng Mạnh Hùng

Phó trưởng phòng

1.Trực tiếp phụ trách phòng

Thường xuyên

 

2.Trực tiếp tham gia bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị của nhà trường

Thường xuyên

 

3. Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh

Đạt 2 chỉ tiêu TS

 

4. Phụ trách giám sát xây dựng mở rộng xưởng thực hành, giám sát làm đường cổng trường

Theo kế hoạch

 

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGH

Theo yêu cầu

 

6. Kết hợp phòng TC-KT thanh lý TS nhà trường đã hết hạn sử dụng.

Theo kế hoạch

 

7. Trực tiếp phụ trách sửa chữa hệ thống cứu hỏa của nhà trường.

Theo kế hoạch

 

2

Lê Thị Nga

 

1. Phối hợp với phòng TC-KT giải quyết thủ tục thanh toán mua bán của phòng

Thực hiện thường  xuyên

 

2. Đề xuất, mua sắm các vật tư sửa chữa nhỏ (nếu có)

Theo kế hoạch

 

3. Kiểm tra vệ sinh xưởng thực hành nhà D, nhà A.

2 lần / tuần

 

4. Triển khai các hoạt động của tổ công đoàn số 4 trong tháng

Kế hoạch

 

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Theo yêu cầu

 

6. Phối hợp tiếp nhận công văn của phòng, làm công việc văn phòng

Thường xuyên

 

7.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh

Đã TS 2 chỉ tiêu

 

3

Nguyễn Đức Huy

 

1. Tiếp tục sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc văn phòng (máy tính, máy in…) của nhà trường.

Thường xuyên

 

2. Bảo trì hệ thống mạng internet, mạng nội bộ trong trường.

Thường xuyên

 

3. Đề xuất, mua sắm các linh kiện; thiết bị máy tính, máy in, thiết bị mạng (nếu có)

Thường xuyên

 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Theo yêu cầu

 

5.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh

Kế hoạch

 

4

Phạm Thị Yến

 

1. Thủ kho: Nhập kho, xuất kho NVL, vật tư phục vụ học tập và các vật tư văn phòng khác, kiểm tra; rà soát; tổng hợp số liệu.

Thường xuyên

 

2. Quản lý tài sản: Theo dõi sử dụng tài sản, làm các thủ tục bàn giao; thu hồi; điều chuyển tài sản trong và ngoài trường.

Thường xuyên

 

3. Quản lý giảng đường.

Thường xuyên

 

4.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh

2 chỉ tiêu TS

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Theo yêu cầu

 

 

5

Lý Nam Hải

 

1. Trực bơm nước

Theo giờ hành chính

 

2. Tiếp tục kiểm tra rò rỉ nước, sửa chữa các thiết bị nhà vệ sinh khu hiệu bộ, giảng đường và nhà xưởng

Thường xuyên

 

3. Vận hành, sử dụng, bảo quản dây chuyền lọc nước tinh khiết.

Hàng tháng

 

4.  Kiểm tra vệ sinh nhà E

2 lần / tuần

 

5.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh

Kế hoạch

 

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Theo yêu cầu

 

6

Nguyễn Văn Phúc

 

1. Chốt số công tơ điện

Hàng tháng

 

2. Chuẩn bị loa đài hội họp của nhà trường

Theo kế hoạch

 

3. Sửa chữa điện: xử lý những sự cố nhỏ về điện

Thường xuyên

 

4.  Kiểm tra vệ sinh nhà F

2 lần / tuần

 

5.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh

Kế hoạch

 

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công lãnh đạo

Theo yêu cầu

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập