KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ/

chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/Thời gian yêu cầu hoàn thành

Ghi chú

1

Trần Hữu Quân

Trưởng phòng

1. Chỉ đạo chung, xây dựng kế hoạch hoạt động tháng.

2. Làm công tác thanh tra đào tạo

3. Tham mưu khai giảng lớp Trung cấp nghề May thời trang tại Ngọc Lặc - Thanh Hóa

4. Làm công tác thi tốt nghiệp lớp TM5C - HT

5. Công tác Công đoàn trường

6. Các nhiệm vụ đột xuất khác do Ban giám hiệu phân công.

- 02/04/2015

 

- Thứ 2, 4, 6 hàng tuần

 

- 04/04/2015

 

-  Từ 06 -10/04/2015

 

- Hàng tuần

- Theo chỉ đạo

 

 

2

Trần Thị Thu

Phó trưởng phòng

1. Làm Quyết định đi giảng dạy cho giáo viên;

2. Thanh tra đào tạo

 

3. Hoàn thành tiến độ, kế hoạch đào tạo các lớp tại Thanh Hóa, Hải Dương khai giảng trong tháng 4/2015

4. Phối hợp chuẩn bị tốt cho công tác thi tốt nghiệp lớp TM5C - HT

5. Thu, kiểm tra hệ thống giáo trình mẫu của các Khoa chuyên môn trình hiệu trưởng.

6. Công tác Công đoàn trường.

7. Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công và của Công đoàn.

- Theo tiến độ

 

- Thứ 3, 5 hàng tuần

 

 

- 02/04/2015

 

- 05/04/2015

 

- 10/04/2015

 

 

 

- Hàng tuần

 

3

Trần Đình Hạnh

Nhân viên

1. Làm quyết định đi giảng dạy cho giáo viên.

2. Nhận và theo dõi thời khóa biểu các khoa.

3. Phô tô đề thi tốt nghiệp, chuẩn bị văn phòng phẩm thi tốt nghiệp TM5C - HT

4. Hoàn thiện sổ quản lý học sinh sinh viên

5. Các công tác đột xuất do trưởng phòng phân công

- Theo TKB

 

- Thứ 6 hàng tuần

 

 

- 06/04/2015

 

- 24/04/2015

 

 

4

Nguyễn Thị Hòa

Nhân viên

1. Phối hợp triển khai viết sổ quản lý học sinh sinh viên khóa 7

2. Hoàn thành hồ sơ xét điều kiện thi tốt nghiệp lớp TM5C - HT

3. Quản lý danh sách học sinh, sinh viên đủ ĐK, không đủ ĐK thi - kiểm tra, thi, Kế hoạch học lại, thi lại.

4. Nhận và quản lý bảng điểm do các khoa chuyển xuống, cập nhật thường xuyên.

5. Các công tác đột xuất do trưởng phòng phân công

- Hoàn thành 24/04/2015

- 02/04/2015

 

- Hàng tuần theo tiến độ

 

 

 

- Hàng tuần

 

 

5

Lê Thị Mai Trang

Nhân viên

1. Hoàn thành các loại báo cáo gửi cấp trên và báo cáo trường đúng hạn.

2. Nhận, kiểm tra hồ sơ các lớp mới tuyển tại Thanh Hóa và Hải Dương trình Hội đồng xét tuyển. Hoàn thiện thủ tục mở lớp chuẩn bị tốt cho Lễ khai giảng

3. Trả bằng tốt nghiệp.

 

4. Lên danh sách số báo danh, phòng thi, ca thi lớp TM5C -HT

5. Tham gia Hội thảo tư vấn tuyển sinh

6. Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

- Hàng tuần

 

 

- 02/04/2015

 

 

 

- Thứ 3 hàng tuần

 

- 07/04/2015

 

- 09/04/2015

 

- Hàng tuần

 

6

Hoàng Văn Thành

Nhân viên

1. Khôi phục phần mềm quản lý công tác dạy nghề và hệ thống máy chủ.

2. Xây dựng phần mềm đào tạo

- 26/04/2015

 

 

Dự kiến hoàn thành Quý 4

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập