KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

 

1

Trần Thị Sen

Phó Trưởng khoa May thời trang

1. Quản lý chung về hành chính và đào tạo của khoa. Theo dõi các lớp tại trường và các lớp liên kết, theo dõi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, theo dõi giờ làm việc của giáo viên, nhân viên trong khoa, kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên; kiểm tra giám sát kế hoạch giáo viên, phân công giáo viên giảng dạy các môn học.

Năm học

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

3. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục 3 lớp CM6A

90 tiết

 

4. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

5. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

6. Tuyển sinh

Năm học

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Minh Hải

Giáo viên

1. Giảng dạy môn May áo veston nữ 1 lớp lớp CM6A

90 tiết

 

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp CM5B

Năm học

 

3. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

4. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

5. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

6. Tuyển sinh

Năm học

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

3

 

Trịnh Thị Hoa Lý

                      Giáo viên

1. Giảng dạy môn May áo jacket lớp CM6A

105 tiết

 

2. Giảng dạy môn May quần âu nam nữ lớp CM+TM7A

150 tiết

 

3. Giảng dạy môn thiết kế công nghệ lớp CM5A

90 tiết

 

4. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

5. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

6. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

7. Tuyển sinh

Năm học

 

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

4

 

Mạc Thị Yến

Giáo viên

1. Giảng dạy môn May váy áo váy lớp CM+TM7A

120 tiết

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

3. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

4. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

5. Tuyển sinh

Năm học

 

6. Giáo viên chủ nhiệm lớp CM+TM6A

Năm học

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

5

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giáo vụ khoa

1. Nhận và gửi công văn đi đến

 Hàng ngày

 

 

2. Làm báo cáo tháng, XLLĐ

Trước ngày 18 và 25

 

3. Làm TKB

Hàng tuần

 

4. Cung cấp thông tin cho website trường

 

 

5. Tổng hợp hoàn thiện sổ sách các lớp

 

 

6. Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

 

 

7. Tuyển sinh

 

 

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Giáo viên

1. Giảng dạy môn May áo vest nữ 2 lóp lớp CM5B

150 tiét

 

2. Giảng dạy môn May áo dài lóp CM5A

135 tiết

 

3. Giảng dạy môn May áo dài lóp CM5B

135 tiết

 

4. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

5. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

6. Tuyển sinh

Năm học

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

 

7

 

Nguyễn Thị Toàn

 

Giáo viên khoa May thời trang

1. Giảng dạy môn Cắt may thời trang áo khoác ngoài lớp CM5A

150 tiết

 

2. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

3. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

4. Giáo viên chủ nhiệm lớp CM5A

Năm học

 

5. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

6. Tuyển sinh

Năm học

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

8

Đặng Thị Hoa

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Mỹ thuật trang phục lớp CM6A

30 tiết

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

3. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

4. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

5. Tuyển sinh

Năm học

 

6. Giáo viên chủ nhiệm lớp TTKTTTH7A

Năm học

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

9

Lê Thị Thoan

Nhân viên

1. Tham gia học với các lớp hệ cao đẳng tại trường để chuyển đổi thành giáo viên may

Năm học

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

4. Chủ nhiệm lớp CM+TM+CTKTT7A

Năm học

 

5. Tuyển sinh

Năm học

 

10

Nguyễn Đức Thiêm

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Vẽ kỹ thuật ngành may lớp TMTH8A

30 tiết

 

2. Giảng dạy môn Nhân trắc học lớp TMTH8A

30 tiết

 

3. Giảng dạy môn Cơ sở thiết kế trang phục lớp TMTH8A

30 tiết

 

4. Giảng dạy môn Vật liệu may lớp TMTH8A

30 tiết

 

5. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

6. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

7. Tuyển sinh

Năm học

 

8. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo

Năm học

 


11

Nguyễn Thị Thắm

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

12

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

13

Trương Thùy Trang

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

14

Nguyễn Thị Hải

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

15

Lê Thị Hải

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

16

Phan Thị Ngọc Minh

Nhân viên

1. Tham gia học với các lớp hệ cao đẳng tại trường để chuyển đổi thành giáo viên may

Năm học

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

4. Tuyển sinh

Năm học

 

17

Hoàng Thị Thanh Luyến

Giáo viên

1. Nghiên cứu các môn thuộc chuyên ngành may

 

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

 

3. Tuyển sinh

Năm học

 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo

Năm học

 

18

Đào Quang Mạnh

Nhân viên

1. Quản lý hệ thống máy phòng thêu

Năm học

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Làm các công việc khác do lãnh đạo khoa  và nhà trường phân công

Năm học

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập