KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5

 

 

TT

 

 

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị  công tác (phòng, khoa, bộ môn...)

Công việc đảm nhận

Khối lượng công việc được giao/ thời gian yêu cầu hoàn thành

Ghi chú

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tiến

 

 

 

Trưởng phòng

 1. Phụ trách chung công tác tổ chức và hoạt động của phòng.

Thường xuyên

 

 2. Tư vấn TS, mở các lớp liên kết

   Thường xuyên

 3. Tìm đối tác hỗ trợ việc làm.

   Thường xuyên

4. Giảng dạy ngữ văn

   Theo kế hoạch

5. Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

   Thường xuyên

 

 

2

 

 

Nguyễn Đức Thạnh

 

 

Phó trưởng phòng

1. Hỗ trợ trưởng phòng công việc chung trong phòng.

Thường xuyên

 

2. Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

Thường xuyên

3.Tìm đối tác hỗ trợ việc làm.

Thường xuyên

4. Giảng dạy

Theo kế hoạch

5. Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

Thường xuyên

 

3

 

Hoàng Văn Huynh

 

Phó trưởng phòng

1. Hỗ trợ trưởng phòng công việc chung trong phòng.

Thường xuyên

 

2.Tìm đối tác hỗ trợ việc làm.

Thường xuyên

3. Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

Thường xuyên

 

 

4

 

 

Nguyễn Thị Thùy Hương

 

 

Nhân viên

1. Phụ trách văn phòng tuyển sinh

Thường xuyên

 

2. Quản lý tài sản, hồ sơ, nhập học cho HSSV.

Thường xuyên

3. Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

Thường xuyên

4. Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

Thường xuyên

 

5

 

Hứa Thị Minh Doan

 

Nhân Viên

1. Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

Thường xuyên

 

2. Trực văn phòng tuyển sinh

Theo kế hoạch

3.Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

Thường xuyên

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập