LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2015

 Tt

Nội dung công việc đảm nhận

Tiến độ thực hiện

Cán bộ thực hiện

Vị trí

 

1

 - Phụ trách chung công tác tổ chức và hoạt động của phòng.

 

Nguyễn Quang Tiến

 

 

Trưởng phòng 

 

 

 - Tư vấn TS, mở các lớp liên kết

 

 - Tìm đối tác hỗ trợ việc làm.

 

- Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

 

2

- Hỗ trợ trưởng phòng công việc chung trong phòng.

 

Nguyễn Đức Thạnh

 

Phó trưởng phòng 

 

- Giảng dạy tại trường và Hòa Bình

- Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

 

- Tìm đối tác hỗ trợ việc làm.

- Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

 

3

- Hỗ trợ trưởng phòng công việc chung trong phòng.

 

Hoàng Văn Huynh

Phó trưởng phòng   

- Tìm đối tác hỗ trợ việc làm.

- Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

 

4

- Phụ trách văn phòng tuyển sinh

 

Nguyễn Thị Thùy Hương

 

Nhân viên 

 

- Quản lý tài sản, hồ sơ, nhập học cho HSSV.

- Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

 

- Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

 

5

- Trực văn phòng tuyển sinh

- Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

 

Hứa Thị Minh Doan

 

 

Nhân viên 

  

- Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập