Tháng 01/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT – MỸ NGHỆ VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HSSV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2016

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu  hoàn thành

Ghi chú

 

1

LÊ THỊ MAI

Trưởng phòng

1- Phụ trách chung: chỉ đạo toàn bộ công tác phòng CTCT HSSV.

Đang tiến hành

 

 

2- Lập kế hoạch, chuẩn bị công tác kiểm kê tài sản của phòng.

Đang tiến hành

 

 

3- Tham gia phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức 2016

Đang tiến hành

 

 

2

PHẠM XUÂN THÀNH

Phó trưởng phòng

1- Chuẩn bị kiểm kê tài sản KTX báo cáo Nhà trường.

Đang tiến hành

 

 

2- Điều hành hoạt động căng tin nhà trường.

Đang tiến hành

 

 

3- Quản lý, sắp phòng ở, theo dõi tình hình HSSV ở KTX.

Đang tiến hành

 

 

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường  phân công.

Đang tiến hành

 

 

3

BÙI THỊ HUYỀN

Phó trưởng phòng

1- Chuẩn bị kiểm kê tài sản KTX

Đang tiến hành

 

 

 

2- Tham gia công tác nhà ăn căng tin

Đang tiến hành

 

 

 

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường  phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

 

4

NGUYỄN THỊ DÂN

Nhân viên

1- Sắp xếp phòng ở, theo dõi nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy KTX.

Đang tiến hành

 

 

2- Kiểm kê tài sản KTX chuẩn bị báo cáo nhà trường.

Đang tiến hành

 

 

3- Thu các khoản tiền KTX

Đang tiến hành

 

 

4- Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

 

5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

 

5

LÊ THỊ HIÊN

Nhân viên

1- Thực hiện công tác Y tế nhà trường (khi được điều động)

Đang tiến hành

 

 

2- Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

 

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

 

6

 

TRỊNH THỊ THẢO

                                Tổ trưởng Tổ Y tế-KTX

1- Trực Y tế

Đang tiến hành

 

 

2- Chỉ đạo, kiểm tra công tác vệ sinh khuôn viên nhà trường và khuôn viên KTX trước khi nghỉ tết âm lịch.

Đang tiến hành

 

 

3- Phối hợp với Bảo hiểm Gia Lâm làm thẻ Bảo hiểu Y tế cho HSSV.

Đang tiến hành

 

 

4- Thực hiện công tác Thanh tra nhân dân

Đang tiến hành

 

 

5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công

Đang tiến hành

 

 

7

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Nhân viên

1- Thực hiện công tác văn phòng.

Đang tiến hành

 

 

2- Tham gia giảng dạy GDQP và AN lớp Cao đẳng khóa 8 tại trường.

Tuần 02 buổi

 

 

3- Phối hợp thu bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí năm học 2014-2015.

Đang tiến hành

 

 

4- Phối hợp rà soát tình hình học tập, rèn luyện của HSSV, đặc biệt đối với những HSSV nghỉ học nhiều.

Đang tiến hành

 

 

5- Cung cấp thông tin hoạt động của phòng cho wbesite của nhà trường.

Đang tiến hành

 

 

6- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

 

8

LÊ XUÂN MAI

Nhân viên

1- Thực hiện công tác văn phòng.

Đang tiến hành

 

 

2- Thanh kiểm tra nề nếp, tình hình học tập và rèn luyện của HSSV

Đang tiến hành

 

 

3- Theo dõi, tổng hợp công tác Giáo viên chủ nhiệm tháng 01/2016

Đang tiến hành

 

 

4_Kiểm kê tài sản tại văn phòng chuẩn bị báo cáo nhà trường.

Đang tiến hành

 

 

5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Đã ký

 

 

Lê Thị Mai

 

                 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập