Lịch hoạt động tháng 1 năm 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT – MỸ NGHỆ VIỆT NAM

KHOA MỸ NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  05  tháng 01 năm 2016

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Nguyễn Lệ Quyên

Trưởng khoa

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của khoa

Thường xuyên

 

2. Giảng dạy lớp TSM8A

Theo thời khóa biểu

 

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2016

30/1

 

4.  Chỉ đạo kiểm kê tài sản và kiểm định tại đơn vị

30/1

 

5. Tham gia công tác công đoàn

Thường xuyên

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

2

Nguyễn Thị Phương Lan

Phó trưởng khoa

1. Tham mưu và giúp trưởng khoa trong công tác quản lý những nhiệm vụ được phân công.

Thường xuyên

 

2. Thực hiện công tác giáo vụ khoa

Thường xuyên

 

3. Tham gia kiểm kê tài sản

30/1

 

4. Thực hiện công tác tự kiểm định

30/1

 

5. Tham gia công tác công đoàn

Thường xuyên

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

3

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

1. Giảng dạy  lớp TSM8A

Theo thời khóa biểu

 

2. Quản lý và sản xuất một số sản phẩm Sơn Mài tại xưởng SM

Theo kế hoach

 

3. Thực hiện kiểm kê tài sản

30/1

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

( Đã ký)

Nguyễn Lệ Quyên

 

                 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập