Tháng 01/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT – MỸ NGHỆ VIỆT NAM

KHOA MỸ NGHỆ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  05  tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Nguyễn Lệ Quyên

Trưởng khoa

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của khoa

Thường xuyên

 

2. Giảng dạy lớp TSM8A

Theo thời khóa biểu

 

3. Triển khai kế hoạch Tuyển sinh 2016

Theo kế hoạch TS

 

4. Tổ chức sản xuất sản phẩm Sơn Mài tại xưởng thực nghiệm

Thường xuyên

 

5. Biên soạn giáo trình 01 mô đun nghề Gốm trình độ Sơ cấp nghề

Thường xuyên

 

6. Học tập nâng cao trình độ Thạc sỹ mỹ thuật ứng dụng tại Trường ĐHMTCN

Thường xuyên

 

7.Công tác nữ công công đoàn trường

Thường xuyên

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

2

Nguyễn Thị Phương Lan

Phó trưởng khoa

1. Tham mưu và giúp trưởng khoa trong công tác quản lý những nhiệm vụ được phân công.

Thường xuyên

 

2. Thực hiện công tác giáo vụ khoa

Thường xuyên

 

3. Giảng dạy lớp TSM8A

Theo thời khóa biểu

 

4. Tuyển sinh

31/12

 

5. Tham gia công tác công đoàn

Thường xuyên

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được điều động.

Thường xuyên

 

3

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

1. Giảng dạy  lớp TSM8A

Theo thời khóa biểu

 

2. Quản lý  xưởng thực nghiệm Sơn Mài

Theo kế hoach

 

3. Sản xuất một số sản phẩm Sơn Mài

 

 

4. Tuyển sinh

31/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

Đã ký

Nguyễn Lệ Quyên

 

                 

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập
Các bài viết khác