Tháng 01/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM

PHÒNG TUYỂN SINH &HTVL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                       Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  THÁNG 01

 

TT

 

 

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị  công tác (phòng, khoa, bộ môn...)

Công việc đảm nhận

Khối lượng công việc được giao/ thời gian yêu cầu hoàn thành

Ghi chú

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tiến

 

 

 

Trưởng phòng

 1. Phụ trách chung công tác tổ chức và hoạt động của phòng.

Thường xuyên

 

 2. Tư vấn TS, mở các lớp liên kết

   Thường xuyên

 3. Tìm đối tác hỗ trợ việc làm.

   Thường xuyên

4. Giảng dạy ngữ văn

   Theo kế hoạch

5. Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

- Mở lớp liên kết tại cơ sở

   Thường xuyên

 

 

2

 

 

Nguyễn Đức Thạnh

 

 

Phó trưởng phòng

1. Hỗ trợ trưởng phòng công việc chung trong phòng.

Thường xuyên

 

2. Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

Thường xuyên

3.Tìm đối tác hỗ trợ việc làm.

Thường xuyên

4. Giảng dạy môn Hàn

Theo kế hoạch

5. Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

- Mở lớp liên kết tại cơ sở

Thường xuyên

 

3

 

Hoàng Văn Huynh

 

Phó trưởng phòng

1. Hỗ trợ trưởng phòng công việc chung trong phòng.

Thường xuyên

 

2.Tìm đối tác hỗ trợ việc làm.

Thường xuyên

3. Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

- Mở lớp liên kết tại cơ sở

Thường xuyên

 

 

4

 

 

Nguyễn Thị Thùy Hương

 

 

Nhân viên

1. Trực văn phòng tuyển sinh

Thường xuyên

 

2. Quản lý tài sản, hồ sơ, nhập học cho HSSV.

Thường xuyên

3. Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

Thường xuyên

4. Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

Thường xuyên

2.Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

- Tuyển sinh tại Văn Lâm - Hưng Yên

- Tuyển sinh tại TTGDTX Phú Thị

- Mở lớp liên kết tại cơ sở

 

Thường xuyên

 

 

                                                   

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                     Nguyễn Quang Tiến

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập