Thăm quan học hỏi CĐN Việt - Hàn
Bắt đầu khởi hành
Thăm quê Bác
Thăm quê Bác
Thăm giờ học thực hành
Thăm giờ học thực hành