BẢN TỔNG HỢP MÔ TẢ CÔNG VIỆC HIỆN TẠI CỦA VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

công tác

(phòng, khoa, bộ môn ...)

Công việc đảm nhận

1

Nguyễn Quang Tiến

Trưởng phòng

- Phụ trách chung công tác tổ chức và hoạt động của phòng.

- Giảng dạy ngữ văn lớp 10, 11, 12.

- Tư vấn TS, mở các lớp liên kết.

- Tìm đối tác hỗ trợ việc làm.

- Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

2

Phạm Đức Thạnh

Phó phòng

- Hỗ trợ trưởng phòng công việc chung trong phòng.

- Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

- Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

3

Nguyễn T. Thùy Hương

Nhân viên

- Phụ trách văn phòng

- Quản lý tài sản, hồ sơ, nhập học cho HSSV.

- Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

4

Phạm Trọng Tuấn

Nhân viên

- Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

- Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

5

Lê Hòa Hải

Nhân viên

- Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

- Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

6

Hứa Thị Minh Doan

Nhân viên

- Tư vấn TS các lớp TC, CĐ chính quy, liên kết.

- Trực tiếp đi cơ sở tuyển sinh

 
                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập