Phân công nhiệm vụ năm 2017

T

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘC CHUYÊN MÔN

NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

1

Trần Ngọc Hữu

Ths Kinh tế

  - Phụ trách chung

  - Trực tiếp làm việc với các cơ sở giáo dục, các đơn vị, doanh nghiệp để hợp tác đào tạo.

  - Quản lý trang Website nhà trường

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ.

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

 

2

Trịnh Thanh Hà

Cử nhân Luật

  - Phụ trách công tác đối ngoại.

  - Tìm kiếm các chương trình đào tạo ngắn hạn, thảo hợp đồng.

  - Bố trí phương tiện đi công tác.

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ.

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

 

3

Nguyễn Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

 - Văn phòng.

 - Đầu mối tuyển sinh chương trình Bộ đội xuất ngũ, XKLĐ

  - Quản lý lớp liên thông Hệ thống điện

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ.

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

 

4

Nguyễn Ngọc Tuyền

Cử nhân tiếng Anh

  - Giảng dạy tiếng Anh.

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ.

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập