Kế hoạch hoạt động Công Đoàn cơ sở thành viên trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật Mỹ Nghệ Việt Nam năm 2014

CÔNG ĐOÀN LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCSTV TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM

 

Số:  04 / KH - CĐ

 

 

            

             Hà nội, ngày 25     tháng 2 năm 2014

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT MỸ NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2014

   - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam năm học  2013- 2014;

  - Căn cứ vào Nghị quyết ĐH Công đoàn cơ sở thành viên nhiệm kỳ 2013-2015;

  - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của công đoàn Liên Minh HTX Việt Nam năm 2014;

   - Căn cứ biên bản cuộc họp  BCH công đoàn mở rộng ngày 13 tháng 02 năm 2014.

  Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên trường cao đẳng nghề kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt nam xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2014- 2015 như sau:

A. MỤC TIÊU

          1. Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và lao động nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

          2. Nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho đoàn viên, lao động.

          3. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.  

          4. Phối hợp với chính quyền giữ vững sự phát triển ổn định của đơn vị về quy mô trường lớp, chất lượng dạy học.

          5. Vận động đoàn viên lao động tham gia tích cực và đạt hiệu quả cao trong các cuộc vận động cũng như các phong trào thi đua. Thực hiện chương trình hành động của ngành.

          6. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

          Học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

          Tiếp tục vận động CBGV thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào thi đua "Hai tốt", phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

          Động viên, nhắc nhở cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

          Tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: 3/2; 8/3, 26/3; 30/4 và 1/5 ; 19/5.; 2/9; 20/10; 20/11.

          Tiếp tục bổ sung, sửa đổi và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, giữ vững kỷ cương nề nếp của Trung tâm. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động của đơn vị.

          Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn nhằm tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

C. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Tháng

Nội dung

Dự kiến người thực hiện

  1/2014

  - Xây dựng các tiêu chí và Hướng dẫn đăng ký thi đua khen thưởng công đoàn viên xuất sắc các cấp.

  - Xây dựng kế hoạch công tác hoạt động công đoàn năm học 2014-2015.

  - Phân công chuẩn bị Hội nghị CBCCVC năm học 2013-2014.

  - Tổ chức phân tách tổ công đoàn.

  - Ra quyết định công nhận tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc.

  - Phối hợp với nhà trường chỉ đạo nghỉ tết, trực tết âm lịch.

  - Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch năm 2014.

 

 

 

    Ban chấp hành

 

  02/2014

  - Lập kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam 8/3.

  - Xây dựng Chương trình công tác Nữ công năm 2014

 

 Đồng chí Quyên

  03/2014 

  -  Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

 

 Đồng chí Quyên

  04/ 2014

  - Sinh hoạt chủ điểm chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

 

- Đ/c Ngọc, Huynh

  05/2014

  - Xây dựng kế hoạch tổ chức Tham quan du lịch cho cán bộ giáo viên.

- Ban chấp hành công đoàn

  06/2014

  - Tổ chức tham quan nghỉ mát cho cán bộ, giáo viên

 

- Đ/c Mai chủ trì

- Đ/c Thu, Lan chuẩn bị tài chính.

  07/2014

  - Tham gia bồi dưỡng hè, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ năm 2014.

- Ban chấp hành

  08/2014

  - Phối hợp với chính quyền tham gia vào việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

 

  Đồng chí Quân

 

  09/2014

  - Công đoàn phối hợp với nhà trường thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra đảm bảo tính nghiêm túc của các kỳ thi cuối năm, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp.

  - Sinh hoạt chủ điểm chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9.

- Trưởng ban thanh tra nhân dân.

 

- Đồng chí Huynh

  10/2014

  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

  - Phối hợp với nhà trường tổ chức “Hội thi giáo viên dạy giỏi”

- Đồng chí Quyên

 

- Đồng chí Quân

  11/2014

  - Phối hợp với nhà trường tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11.

  - Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết ĐH CĐ Việt Nam, Nghị quyết ĐH CĐCS.

- Ban chấp Hành công đoàn.

-  Đồng chí Huynh, Ngọc

  12/2014

  - Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện Điều lệ Công đoàn và Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

  - Triển khai công tác tổng kết thi đua khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2014.

  - Tiếp đoàn kiểm tra của Liên Minh HTX Việt Nam v/v kiểm tra giao ước thi đua.

  - Cùng với nhà trường họp xét thi đua khen thưởng năm học 2014-2015.

  -  Lập hồ sơ báo cáo đề nghị khen thưởng.

 

  - Gặp mặt CBVC từng tham gia quân ngũ nhân ngày 22/12 (ngày Quốc phòng toàn dân 22/12);

  - Báo cáo quyết toán CĐ năm 2014.

  - Lập dự toán kinh phí năm 2015.

  - Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua gửi công đoàn cấp trên.

  - Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2014.

- Đồng chí Ngọc, Trưởng ban thanh tra nhân dân.

- BCH và các tổ trưởng.

- BCH và các tổ trưởng.

- BCH và các tổ trưởng.

- BCH và các tổ trưởng.

- BCH và các tổ trưởng.

-Đ/c  Thu, Lan.

- Đ/c Thu, Lan

- Đ/c Thu, Lan

- BCH và các tổ trưởng

         

          Trên đây kế hoạch hoạt động của công đoàn cơ sở thành viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam năm 2014.

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH (để báo cáo);

- Thành viên BCH;         

- Ban thanh tra ND;

- Tổ trưởng các tổ công đoàn;

- Lưu VPCĐ

TM.BCH Công đoàn

Chủ tịch

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Hữu Quân

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập