BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ NĂM 2014

STT

Họ tên

Chức vụ

Nội dung công việc đảm nhận

Ghi chú

 

 

1

 

 

Vũ Thị Châm

 

 

 

Phụ trách khoa

 1. Quản lý mọi hoạt động của khoa.

 2. Giảng dạy theo tiến độ

 3. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo của khoa.

 4. Tổ chức điều hành các buổi  họp khoa và sinh hoạt tổ chuyên môn.

 5.Theo dõi hoạt động  giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

 6. Ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp.

 7. Kết hợp phòng đào tạo, khoa  Sư phạm tổ chức dự giờ giáo viên trong khoa

 8. Chỉ đạo, lập kế hoạch tuyển sinh chung cho toàn khoa và tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân.

 9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu phân công.

 

 

 

   2

 

 

 

Phạm T Hương Giang

 

 

Giáo viên

 1. Giảng dạy theo tiến độ

 2. Ra đề thi, coi thi, chấm thi tốt nghiệp sinh viên khóa 3

 3.Tham gia học lớp vẽ gốm tại trường

 4. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 5. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa và nhà trường

 6. Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao

 7. Học tập nâng cao trình độ

 

 

 

 

3

 

 

 

Vũ Thị Nhung

 

 

 

 

Giáo viên

.

 1. Giảng dạy theo tiến độ

 2. Ra đề thi, coi thi, chấm thi tốt nghiệp sinh viên khóa 3

 4. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 5. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa và nhà trường.

 6. Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao.

 

   4

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn T Thanh Hồng

 

 

 

 

 

Giáo viên

 

 1. Giảng dạy theo tiến độ

 2. Ra đề thi, coi thi, chấm thi tốt nghiệp sinh viên khóa 3

 3.Tham gia học lớp vẽ gốm tại trường

 4. Phụ trách cung cấp thông tin khoa cho trang Website của nhà trường

 5. Viết đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị

 6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa và nhà trường

 7. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 8.Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao

 

5

Lê Thu Hương

 

Phó trưởng khoa

 1.Quản lí đào tạo của khoa, theo dõi sinh hoạt chuyên môn khoa, kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên, lên kế hoạch thi kết thúc môn học.

 2. Giảng dạy theo tiến độ.

 3. Biên soạn tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kế toán, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 4. Ra đề thi, chấm thi.

 5.Tham gia học lớp vẽ gốm tại trường.

 6. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 7. Kết hợp phòng đào tạo, khoa  Sư phạm tổ chức dự giờ giáo viên trong khoa.

 8. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa và nhà trường.

 9. Phối kết hợp chỉ đạo công tác tuyển sinh của khoa.Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao         

 

6

Lê Thị Mai

Phụ trách tổ

 1. Giảng dạy theo tiến độ

 2. Phụ trách chuyên môn tổ ngoại ngữ

 3. Ra đề thi, chấm thi, coi thi.

 4.  Biên soạn tài liệu tiếng Anh chuyên nghành kế toán, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

 5. Tham gia học lớp vẽ gốm tại trường

 6. Phó bí thư chi đoàn giáo viên

 7. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 8. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa và nhà trường

 9. Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao        

 

7

Đoàn Thị Lê

Giáo viên

 1. Giảng dạy theo tiến độ

 2. Biên soạn tài liệu tiếng Anh chuyên ngành hàn

 3. Ra đề thi, coi thi, chấm thi

 4.Tham gia học lớp vẽ gốm tại trường

 5. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa và nhà trường. 

 7. Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao.

 

8

 

 

 

Trần Thị Hồng Nhung

 

 

Giáo viên

 1. Giảng dạy theo độ

 2. Biên soạn tài liệu tiếng Anh chuyên ngành may, thiết kế thời trang

 3. Ra đề thi, coi thi, chấm thi

 4.Tham gia học lớp vẽ gốm tại trường

 5. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa và nhà trường

 7. Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao        

 

9

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên

 1. Giảng dạy theo độ

 2. Biên soạn tài liệu tiếng Anh chuyên ngành may, Thiết kế thời trang

 3. Ra đề thi, coi thi, chấm thi

 4. Tham gia học lớp vẽ gốm tại trường

 5. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa và nhà trường

 7.Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao

 

10

Nguyễn Thị Duyến

Giáo viên

 1. Biên soạn tài liệu tiếng Anh chuyên ngành điện lạnh

 2. Ra đề thi,  coi thi, chấm thi

 3.Tham gia học lớp sơ cấp may tại trường

 4. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 5. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa và nhà trường

 6.Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao

 

11

Phạm Ngọc Long

Giáo viên

 1. Giảng dạy theo độ

 2. Biên soạn tài liệu tiếng Anh chuyên nghành điện lạnh

 3. Ra đề thi,  coi thi, chấm thi

 4.Tham gia học lớp vẽ gốm tại trường

 5. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa và nhà trường

 7. Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao        

 

12

Bùi Thị Thùy Linh

Phụ trách tổ

 1. Giảng dạy theo tiến độ

 2. Phụ trách chuyên môn tổ văn hóa

 3. Ra đề thi, chấm thi, coi thi.

 4. Nghiên cứu, biên soạn hoàn chỉnh tài liệu tham khảo môn soạn thảo văn bản.

 5. Phụ trách tổ công đoàn số 2

 6. Ủy viên ban thanh tra nhân dân

 7. Ban biên tập trang wed.

 8. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 9. Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao.

 10.Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

 

13

Trần Thị Hằng

Giáo viên

 1. Giảng dạy theo tiến độ

 2. Ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp môn Toán trung cấp

 3.. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 4. Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao.

 5. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự  phân công của khoa và nhà trường

 6. Tham gia hoạt động đoàn thể của nhà trường.

 7. Tham gia học tập lớp sơ cấp may tại trường.

 

14

Mai Thị Thu Hà

Giáo viên

 1. Giảng dạy theo tiến độ

 2. Ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp môn Toán trung cấp

 3. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 4. Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao.

 5.Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự  phân công của khoa và nhà trường.

 6. Tham gia hoạt động đoàn thể của nhà trường.

 7. Ủy viên ban chấp hành chi đoàn Giáo viên.

 

15

Vũ Biên Thùy

Giáo viên

 1. Giảng dạy theo tiến độ

 2. Ra đề thi, chấm thi

 3. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 4. Tham gia lớp vẽ gốm

 5.  Bí thư chi đoàn giáo viên

 6. Tuyển sinh theo chỉ tiêu khoa giao.

 7. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự  phân công của khoa và nhà trường

 8. Ủy viên ban chấp hành đoàn trường.

 

16

Vi Thị Ngọc Yến

Giáo viên

 

Nghỉ không lương

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập