Phân công nhiệm vụ Cán bộ năm 2014

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

  Lê Thị Mai

  Trưởng phòng

  - Phụ trách chung: chỉ đạo toàn bộ công tác phòng CT   CT HSSV  

  - Công giảng dạy

  - Chỉ đạo công tác tuyển sinh chung của phòng.

2

  Phạm Xuân Thành

  Phó phòng

  -Tham mưu giúp việc cho trưởng phòng

  -Lập phương án : Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, tính mạng của sinh viên trong thời gian ở nội trú.

  - Rà soát toàn bộ hệ thống phòng ở ký túc xá, lập kế hoạch sửa   chữa nhỏ đảm bảo phòng liên tục sử dụng được khi cần và chuẩn bị bố trí cho đợt hè thi đại học.

  -Theo dõi nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy, bản cam kết ký túc xá.

  - Tham gia công tác tuyển sinh của phòng.

3

 

  Lê Xuân Mai

 

 Cán bộ phòng

  - Quản lý nề nếp và kết quả học tập của sinh viên,Đôn đốc giáo viên chủ nhiệm thu học phí đúng thời hạn theo định kỳ ,

  - Thực hiện việc đánh giá, phân loại sinh viên theo quy chế. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật trong sinh viên.

  -  Phối hợp với các  giáo viên chủ nhiệm của nhà trường trong việc quản lý sinh viên, phát hiện và tìm hiểu những nguyên nhân bỏ học, nghỉ học nhiều đề xuất biện pháp giữ ổn định sỹ số sinh viên học tại trường. 

  - Thực hiện các chế độ chính sách, học bổng các loại với sinh viên.

  - Chịu trách nhiệm về soạn thảo văn bản cần thiết theo từng công việc khi cần

  - Giảng dạy chính trị đầu khóa.

  - Tham gia công tác tuyển sinh của phòng

4

  Nguyễn Văn Phước

  Cán bộ phòng

  -  Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng uỷ, Hiệu trưởng chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong công tác phát triển Đảng.

  -  Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện thân thể, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

  - Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ HSSV.

  - Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ nghĩa vụ quân sự.

  - Duy trì khai thác hoạt động câu lạc bộ sinh viên.

  - Tổ chức các sự kiện của phòng và Nhà trường khi có.

  - Tham gia công tác tuyển sinh của phòng.

  - Cung cấp thông tin hoạt động của phòng cho wbesite của nhà trường

5

  Trịnh Thị Thảo

  Tổ trưởng  

  - Phụ trách và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc y tế trường học theo quy định.

  - Kiểm tra giám sát về công tác vệ sinh giảng đường, ký túc xá và toàn khu vực trong nhà trường.

  - Theo dõi và quản lý sinh viên tiếng nhật theo nội dung yêu cầu của công ty.

  - Đôn đốc việc thu các khoản tiền ký túc xá.

  - Tham gia công tác tuyển sinh của phòng.

6

  Lê Thị Hiên

  Cán bộ phòng

  - Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc y tế trường học theo quy định.

  - Đôn đốc giáo viên chủ nhiệm các lớp làm vệ sinh theo định kỳ . Kiểm tra giám sát về công tác vệ sinh giảng đường, ký túc xá và toàn khu vực trong nhà trường.

  - Tham gia công tác tuyển sinh của phòng.

7

  Nguyễn Thị Dân

  Cán bộ phòng

  - Chịu trách nhiệm về công tác ký túc xá

  - Tham gia công tác tuyển sinh của phòng.

8

  Nguyễn Thị Ngọc

  Cán bộ phòng 

  - Chịu trách nhiệm công tác ký túc xá

  - Tham gia công tác tuyển sinh của phòng

9

  Trương Thị Trang

  Cán bộ phòng

  - Phụ trách thư viện

  - Tham gia công tác tuyển sinh của phòng

10

  Đinh Thị Hà

  Cán bộ phòng

  Nghỉ chế độ

11

  Đỗ Thị Bích Phượng

  Cán bộ phòng

  Nghỉ chế độ

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập