BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM 2014-2015

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Lệ Quyên

 

Trưởng khoa

  - Phụ trách quản lý điều hành hoạt động của khoa.

  - Tham gia biên soạn chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật sơn mài & Khảm trai.

  - Giảng dạy lớp Sơ cấp gốm cho giáo viên tại trường.

 - Tư vấn, tuyển sinh

 

2

Nguyễn Thị Phương Lan

 

Phó trưởng khoa

  - Phụ trách văn phòng, thư ký.

  - Kiêm nhiệm giáo vụ khoa.

  - Tham gia biên soạn chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật sơn mài & Khảm trai.

  - Tư vấn, tuyển sinh

 

3

Trang Tố Uyên

Giáo viên

  - Tham gia biên soạn chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật sơn mài & Khảm trai.

  - Tư vấn, tuyển sinh

 

4

Lê Thị Thúy

Giáo viên

  - Tham gia biên soạn chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật sơn mài & Khảm trai.

  - Tư vấn, tuyển sinh.

 

5

Nguyễn Thị Toan

Giáo viên

 

Thai sản

 

Hà nội, ngày  10   tháng 4 năm 2014

 

 

 

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập