22 khung kỷ luật với sinh viên

Phụ lục

Một số hành vi vi phạm và khung xử lý

(Kèm theo Quyết định số       /2012/QĐ-KTMNVN  ngày  01   tháng  8   năm 2012

của Hiệu trưởng Trường  Cao đẳng  nghề  Kỹ thuật - Mỹ nghệ  Việt Nam)

 

TT

Hành vi vi phạm

Số lần vi phạm và hình thức xử lý

(Số lần tính trong cả khoá học)

Ghi chú

Khiển trách

Cảnh cáo

Buộc thôi học

A

B

1

2

3

4

1

Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép

Lần 1

Lần 2

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

2

Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học

Lần 1

Lần 2

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

3

Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ

Lần 1

Lần 2

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

4

Có hành vi gian lận trong học tập, thi, kiểm tra

 

 

 

Xử lý theo "Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy";

Tuỳ theo mức độ có thể xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học hoặc giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

5

Không đóng học phí đúng quy định và quá thời hạn được nhà trường cho phép hoãn

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

6

Vô lễ với thầy, cô giáo, cán bộ, công chức, nhân viên của nhà trường

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

7

Làm hư hỏng tài sản trong ký túc xá và các tài sản khác của nhà trường

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại

8

Vi phạm Nội quy Ký túc xá, Nội quy ra vào KTX, Hợp đồng ở KTX.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

 

9

Vi phạm quy định về vệ sinh tại ký túc xá, nơi học tập, thực tập và các khu công cộng khác

Lần 1

Lần 2

Lần 3

 

10

Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Tuỳ theo số lần vi phạm, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

11

Hút thuốc lá trong giờ học (bao gồm cả thực hành, thực tập), phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Từ lần thứ 3 trở đi, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo

12

Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức

Lần 1

Lần 2

 

Từ lần thứ 3 trở đi,  tuỳ theo mức độ có thể bị buộc thôi học hoặc giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

13

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi truỵ hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép

Lần 1

Lần 2

 

Từ lần thứ 3 trở đi,  tuỳ theo mức độ có thể bị buộc thôi học hoặc giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

14

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

15

Sử dụng ma tuý

 

 

 

Xử lý theo quy định của pháp luật

16

Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

17

Hoạt động mại dâm

 

 

Lần 1

 

18

Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

19

Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của Nhà nước

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

20

Đưa phần tử xấu vào cơ sở dạy nghề, ký túc xá gây ảnh xấu đến an ninh, trật tự trong cơ sở dạy nghề

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học

21

Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau

 

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

22

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật.

 

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập