- Quyết định  xóa tên học sinh tại trường năm 2013 -2014

/uploads/files/QD XÓA TÊN tại trường T5-2014.doc    Danh sách kèm theo download tại đây /uploads/files/QĐ xóa tên 5-2014(1).xls

- Quyết định  xóa tên học sinh tại cơ sở liên kết năm 2013 -2014

/uploads/files/QD XÓA TÊN cơ sở liên kết T5-2014.doc   Danh sách kèm theo download tại đây /uploads/files/QĐ xóa tên 5-2014(1).xls

-  Quyết định cấp học bổng cho HSSV học kỳ I năm 2013 -2014

 Mời download tại đây:/uploads/files/QD CẤP HB HKI 2013 -2014(4).DOCDanh sách kèm theo download tại đây: /uploads/files/Danh sách SV được HB toàn truong ky I 2013-14.xls

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập