Kế hoạch tuyển sinh năm 2017

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM

Số:……../2017/KH-KTMN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

              Hà nội, ngày        tháng      năm 2017

                                                                           

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2017

 

         Thực hiện quy chế tuyển sinh học nghề của Bộ trưởng Bộ LĐTB và XH và nhiệm vụ tuyển sinh năm 2017 trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh của Tổng cục dạy nghề giao cho trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam.

         Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017;  Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của công tác tuyển sinh; Căn cứ nhu cầu học nghề trên địa bàn Hà Nội, các tỉnh lân cận và các tỉnh Tây Bắc. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh trong năm 2017 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyển sinh. Công tác tuyển sinh mở đa dạng các loại hình đào tạo là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của nhà trường cũng như của mỗi cán bộ, giáo viên; là điều kiện đảm bảo việc làm góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cho cán bộ, giáo viên. Từ đó, cán bộ, giáo viên nhà trường xác định rõ ý thức và trách nhiệm của mình trong việc nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo dạy nghề.

2. Tập trung phát huy và huy động mọi nguồn lực (sức người, sức của, cơ sở vật chất, phương tiện, các mối quan hệ, các điều kiện…) phục vụ cho công tác tuyển sinh nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh, đảm bảo tuyển sinh kịp thời đủ về chỉ tiêu, đúng đối tượng cơ cấu ngành nghề mà tổng cục dạy nghề và Liên minh HTX Việt Nam giao cho nhà trường, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015.

3. Thông qua công tác tuyển sinh nhằm tuyên truyền, quảng bá nâng cao uy tín xây dựng thương hiệu của nhà trường để học sinh, sinh viên và người học có đầy đủ thông tin, tìm kiếm cơ hội học tập, lựa chọn nghề nghiệp, xác định con đường lập nghiệp và tiến thân. Đồng thời qua đó giúp cho các Doanh nghiệp, Tổng công ty, Tập đoàn có cơ hội hợp tác trong việc tuyển dụng lao động cũng như hỗ  trợ nhà trường trong công tác tuyển sinh và đào tạo nhằm gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa đào tạo với sử dụng lao động. Từ đó mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, thúc đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

1. Chỉ tiêu đối tượng Tuyển sinh:

1.1. Tuyển sinh hệ cao đẳng và trung cấp:

Hệ cao đẳng:   685 chỉ tiêu

Hệ trung cấp:   435 chỉ tiêu

Hệ sơ cấp:        580 chỉ tiêu

1.1.1. Nghề đào tạo:

STT

Nghề đào tạo

Trình độ

cao đẳng

Trình độ

trung cấp

Trình độ

sơ cấp

1

Kế toán doanh nghiệp

150

50

 

2

Hàn

70

35

60

3

Thiết kế thời trang

35

35

35

4

May thời trang

70

70

60

5

Điện công nghiệp

70

35

50

6

Kỹ thuật Máy lạnh & ĐHKK

35

35

35

7

Quản trị mạng máy tính

120

35

120

8

Gia công & thiết kế sản phẩm mộc

35

70

120

9

Kỹ thuật sơn mài & khảm trai

50

35

100

10

Quản trị DN vừa và nhỏ

50

35

 

 

Tổng

685

435

580

1.1.2. Hình thức, đối tượng tuyển sinh.

Hình thức xét tuyển trên cơ sở căn cứ học bạ và kết quả thi tốt nghiệp THCS, THPT và tương đương

* Đối với hệ cao đẳng xét tuyển học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và tương đương.

* Đối với hệ trung cấp, xét tuyển học bạ THCS, điểm thi tốt nghiệp THCS và tương đương.

1.1.3. Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung.

Đào tạo trình độ Cao đẳng nghề: 30 tháng

Đào tạo trình độ Trung cấp nghề: 20 tháng

1.1.4. Địa điểm đào tạo:

Tại trường và các địa điểm liên kết của nhà trường.

1.2. Tuyển sinh cấp chứng chỉ sư phạm nghề: 100

Đối tượng: Giáo viên, giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng

Địa điểm đào tạo: Tại các trường có nhu cầu đào tạo

2. Xác định vùng và đối tượng tuyển sinh:

2.1 Vùng tuyển sinh:

- Việc tuyển sinh thực hiện trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên căn cứ vào đặc điểm tình hình và khả năng thực tế của nhà trường vùng tuyển sinh được xác định ở các tỉnh miền Bắc sau:

- Khu vực tuyển sinh trọng điểm:

Tập trung tuyển sinh ở các tỉnh lân cận trường như: Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên), Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang…

Các xã, phường, làng nghề; Hợp tác xã. Cụm dân cư đông đúc

Các TT GDTX và DN, các trường THPT, THCS.

Các khu công nghiệp.

2.2. Đối tượng tuyển sinh, đối tượng đào tạo:

- Tập trung tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS, THPT

- Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT để đào tạo hệ cao đẳng nghề.

- Tuyển học sinh tốt nghiệp THCS để đào tạo hệ trung cấp nghề.

- Các đối tượng khác đào tạo sơ cấp, dạy nghề không thường xuyên.

- Ưu tiên dạy nghề cho con em ở các làng nghề, tổ hợp tác, HTX và các khu vực công nghiệp và nông thôn mới.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác tuyên truyền quảng bá,

- Quảng bá trên facebook.

- Làm các biển thông báo tuyển sinh đặt tại các vị trí dễ nhận biết, các UB xã, TTGDTX, THPT…

- Đăng thông báo tuyển sinh lên báo điện tử Vietnamnet hoặc Giáo dục thời đại

- Đài phát thanh phát thanh truyền hình các huyện Gia Lâm, Văn Giang, Văn Lâm và  các xã của các huyện này

- Tổ chức hội thảo về công tác tư vấn tuyển sinh tại trường

- Tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh, phụ huynh tại các trường phổ thông, TTGDTX.

2. Nâng cao năng lực tư vấn tuyển sinh cho CBGV và HSSV.

     Mỗi cán bộ giáo viên nhà trường phải thật sự là tuyên truyền viên giỏi để tư vấn và hướng nghiệp cho học sinh và người lao động để từ đó họ biết về nhà trường, nhận thức, ý thức được học nghề để ngày mai lập nghiệp.

- Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hướng nghiệp cho CBGV trong toàn trường, để họ thật sự trở thành cán bộ nòng cốt trong công tác tuyển sinh và hướng nghiệp.

- Tổ chức cho cán bộ xuống cơ sở là các TT GDTX, các trường THPT, các làng nghề, doanh nghiệp.. đang có lớp liên kết để tuyên truyền tư vấn, hướng nghiệp cho người học.

- Tổ chức làm tốt công tác chính trị cho học sinh, sinh viên đang học tập tại trường, củng cố cơ sở vật chất, tăng cường các hoạt động Văn – Thể - Mỹ. Đồng thời đáp ứng quyền lợi kịp thời cho học sinh, sinh viên để từ đó chính học sinh, sinh viên đang học tại trường sẽ là đối tượng tuyên truyền tư vấn và tuyển sinh có hiệu quả cho nhà trường.

3. Giao chỉ tiêu tuyển sinh cho cán bộ giáo viên:

- Trình độ Trung cấp, Cao đẳng nghề tuyển sinh về trường: 2 HSSV/ 1 CBGV và người lao động. Đối với TTHTĐT và Khoa Mỹ nghệ sẽ phân chỉ tiêu cụ thể cho từng vị trí làm việc ở mục IV.

- Các lớp sơ cấp thu học phí được quy đổi 5 học sinh = 1 chỉ tiêu tuyển sinh.

- Các lớp liên thông học tại trường: 2 học sinh = 1 chỉ tiêu tuyển sinh.

4. Làm việc với các doanh nghiệp, HTX, làng nghề, các trường đại học để bố trí việc làm và tổ chức học liên thông cho HSSV sau khi tốt nghiệp

- Chủ động làm việc với các doanh nghiệp, HTX, làng nghề để nắm bắt nhu cầu đào tạo nghề cho lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động. Tổ chức đào tạo nghề tại chỗ cho các đơn vị có nhu cầu. Ký kết các Hợp đồng về tuyển dụng, đào tạo và cung cấp nhân lực với các doanh nghiệp, HTX, làng nghề. Đảm bảo 100% HSSV tốt nghiệp có việc làm.

- Làm việc với các trường Đại học Bách khoa, Kinh té quốc dân để tổ chức học liên thông cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

5. Xã hội hóa công tác tuyển sinh:

     Tìm kiếm các đối tác tuyển sinh ở trung tâm Hà Nội và các tỉnh. Cung cấp bảng hiệu thông báo tuyển sinh, các hồ sơ liên quan về tuyển sinh. Ký kết thỏa thuận với các đối tác về công tác tuyển sinh và mức chi cho tuyển sinh.

6. Nâng cao năng lực đào tạo nghề cho giáo viên

      Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đào tạo nghề cho cán bộ giảng viên, giáo viên nhà trường. Đảm bảo HSSV sau khi ra trường có tay nghề cao, vững vàng, đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp sử dụng lao động hiện nay.

7. Thành lập Ban tư vấn tuyển sinh năm 2017.

      Ban tư vấn tuyển sinh là lực lượng nòng cốt của nhà trường trong công tác tuyển sinh năm 2017. Ban có nhiệm vụ quảng bá nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức việc tư vấn tuyển sinh; hội thảo về công tác tuyển sinh; mở rộng, tìm kiếm đối tác tuyển sinh…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh nhà trường: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của nhà trường năm 2017.

Thành phần như sau:

- Đ/c Trần Việt Hùng - Hiệu trưởng -  chủ tịch hội đồng tuyển sinh phụ trách chung.

- Đ/c Nguyễn Anh Huấn - Phó Hiệu trưởng - Phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh, trưởng Ban tư vấn tuyển sinh 2017. Chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tuyển sinh.

- Đ/c Ngô Minh Châu - Phó Hiệu trưởng - Ủy viên hội đồng tuyển sinh. Chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ cho công tác tuyển sinh và học tập của học sinh, sinh viên.

- Đ/c Trần Hữu Quân – Trưởng phòng Đào tạo  - Thường trực hội đồng. Chịu trách nhiệm trong công tác xét tuyển, trúng tuyển, quản lý đào tạo, báo cáo tình hình tuyển sinh và đào tạo.

- Đ/c Trần Ngọc Hữu – GĐ TT TS& HTĐT – Phó trưởng Ban tư vấn tuyển sinh 2017. Chịu trách nhiệm tổ chức tuyển sinh các địa bàn nêu trên, tổ chức quảng bá nhà trường, tuyển cộng tác viên. Tổ chức hợp tác với các TT GDTX, TT GD nghề nghiệp, các doanh nghiệp, HTX, làng nghề để mở các lớp ngoài trường.

- Trưởng các đơn vị: Chỉ đạo công tác tuyển sinh của đơn vị mình phụ trách.

2. Thành lập Ban tư vấn tuyển sinh năm 2017:

      Là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyển sinh học sinh sinh viên về trường học tập năm 2017. Ban Tư vấn tuyển sinh gồm những cán bộ giáo viên có năng lực trong công tác tuyển sinh, nhiệt tình và có sức khoẻ. Ban Tư vấn tuyển sinh được hưởng các chế độ đi công tác theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của nhà trường. Danh sách và nhiệm vụ cụ thể có Quyết định kèm theo.

3. Giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017:

      - Giao chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi cán bộ giáo viên và người lao động: 02 HSSV về trường.

      - Riêng Trung tâm Hợp tác đào tạo và Khoa Mỹ nghệ giao chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

      +  Đối với Trung tâm Hợp tác đào tạo: 03 chỉ tiêu (GĐ TTHTĐT căn cứ vào công việc để giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi cán bộ gửi về thường trực Hội đồng tuyển sinh nhà trường)

      + Đối với Khoa Mỹ nghệ: Trưởng khoa: 02, CBGV và người lao động: 05 (Trưởng khoa căn cứ vào công việc để giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi cán bộ giáo viên gửi về thường trực Hội đồng tuyển sinh nhà trường)

      Chỉ tiêu tuyển sinh là một tiêu chí để xét thi đua khen thưởng theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng hiện hành của nhà trường.

V. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:

      Kinh phí hoạt động tuyển sinh được thực hiện trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017. Gồm các khoản chi sau:

1. Chi tuyển sinh học sinh sinh viên Cao đẳng,  Trung cấp, Sơ cấp về học tại trường.

2. Công tác phí cho cán bộ Ban tư vấn tuyển sinh.

3. Chi Quảng cáo:

+ Facebook.                                               

+ Tờ rơi.

+ Báo điện tử.                                       

+ Biển quảng cáo.

+ Băng rôn, khẩu hiệu.

+ Phát thanh xã, thị trấn 2 đợt (Gia Lâm, Văn Giang, Văn Lâm)

4. Chi công tác tổ chức hội thảo tư vấn tuyển sinh cho CBGV.

5. Chi giấy in ấn thông báo tuyển sinh.

6. Chi mua hồ sơ tuyển sinh.

                                                       

VI. KẾT LUẬN:

         Trên đây là kế hoạch tổ chức công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam trong năm 2017, được triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên và các đơn vị trên toàn trường biết để thực hiện.

            Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công mỗi đơn vị, ban Tư vấn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh 2017, đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển sinh, đúng đối tượng, cơ cấu giữa các nghề mà nhà trường đang đào tạo.

            Kết quả công tác tuyển sinh và các vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo thường xuyên về Hội đồng tuyển sinh thông qua Trung tâm Hợp tác đào tạo.

   

Nơi nhận:

-   BGH;

-   Các đơn vị;

-   Lưu văn thư.

                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

                                                                                 

                                                                         

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập
Các bài viết khác