KẾ HOẠCH DẠY THỬ

Theo kế hoạch của nhà trường. Từ ngày 29/09/2014 - 05/10/2014, Khoa CNTT tổ chức cho đồng chí Bách thao giảng thử vào thứ 2 (30/09) và thứ 4(02/10), để tập duyệt cho đợt đi thi hội giảng Thành phố sắp tới.

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập