KẾ HOẠCH

Thi giáo viên dạy nghề cấp trường và

dự thi Hội giảng giáo viên dạy nghề Thành phố Hà Nội năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 1125/LĐTBXH-QLĐTN ngày 25 tháng 04 năm 2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam xây dựng kế hoạch Thi giáo viên dạy nghề cấp trường và dự thi Hội giảng giáo viên dạy nghề Thành phố Hà Nội năm 2014, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” trong công tác giảng dạy.

- Khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2014.

- Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về dạy nghề; khuyến khích động viên giáo viên dạy nghề học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tuyển chọn giáo viên có thành tích cao tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề Thành phố Hà Nội vào tháng 11/2014

2. Yêu cầu:

- Thu hút đông đảo giáo viên, giảng viên tích cực tham dự.

 - Đảm bảo tính thiết thực hiệu quả.

- Lựa chọn được những bài giảng điển hình và những giáo viên, tiêu biểu trong Nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỘI GIẢNG

1. Đối tượng

          Đối tượng tham gia cấp trường: Giáo viên đang tham gia giảng dạy tại các khoa, được các khoa chọn cử.

          Đối tượng tham gia cấp thành phố: Giáo viên dạy nghề đạt giải tại Hội giảng cấp Trường trong các năm 2013, 2014 và được các khoa chọn cử.

2. Số lượng giáo viên đăng ký

          - Đối với khoa Cơ bản cử 01 giáo viên; khoa Công nghệ thông tin, May thời trang, Kinh tế cử 02 giáo viên.

          - Đối với khoa Cơ điện, cử mỗi nghề 02 giáo viên ( Nghề Hàn, Điện công nghiệp)

          III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI GIẢNG

1. Nội dung

1.1 Nội dung Hội giảng cấp trường

- Giáo viên tham dự Hội giảng thực hiện trình giảng 01 bài giảng có thời lượng 45 phút hoặc 60 phút.

Nội dung bài giảng nằm trong chương trình đào tạo trung cấp nghề, Cao đẳng nghề hiện đang đào tạo tại Trường. Nội dung bài giảng do giáo viên tự chọn trong chương trình MH/MĐ mà mình được phân công.

Bài giảng được xây dựng tại Hội giảng được quy định là:

+ Bài giảng lý thuyết, thực hành hoặc tích hợp chỉ đối với các môn học chung (Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh)

+ Bài giảng tích hợp đối với MH/MĐ chuyên môn nghề.

- Đối tượng tham gia bài trình giảng cùng với giáo viên phải là học sinh/sinh viên đang theo học.

1.2 Nội dung Hội giảng cấp Thành phố

          - Giáo viên tham dự Hội giảng thực hiện trình giảng 01 bài giảng có thời lượng 45 phút hoặc 60 phút. Nội dung bài giảng được rút thăm ngẫu nhiên trong danh sách bài giảng, trước 03 ngày khi giáo viên thực hiện trình giảng.

+ Danh sách bài giảng gồm 03 bài giảng do giáo viên tham gia tự chọn và được đơn vị cử giáo viên tham dự đăng ký với Ban tổ chức hội giảng

Bài giảng được xây dựng tại Hội giảng được quy định là:

+ Bài giảng lý thuyết, thực hành hoặc tích hợp chỉ đối với các môn học chung (Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất,

Giáo dục quốc phòng – an ninh)

+ Bài giảng tích hợp đối với MH/MĐ chuyên môn nghề.

- Hội giảng không tổ chức  nội dung kiểm tra nhận thức hoặc xử lý tình huống sư phạm đối với giáo viên tham dự.

- Đối tượng tham gia bài trình giảng cùng với giáo viên phải là học sinh/sinh viên đang theo học tại Nhà trường.

2. Thời gian

2.1 Thời gian tổ chức Hội giảng cấp trường

          Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp Trường dự kiến tổ chức từ ngày 13/6 đến 14/06/2014.

2.2 Thời gian tổ chức Hội giảng cấp Thành phố

          Hội giảng giáo viên dạy nghề Thành phố năm 2014 dự kiến được tổ chức từ ngày 01/11 đến ngày 18/11/2014. Trong đó:

-         Lễ khai mạc: Dự kiến ngày 04 tháng 11 năm 2014

-         Tổ chức trình giảng: Các ngày từ 05/11 đến 07/11/2014

-         Lễ Tổng kết: Dự kiến ngày 18 tháng 11 năm 2014

3. Địa điểm: Ban tổ chức thông báo sau.

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

1. Đăng ký đối với cấp trường

          Trước ngày 06/06/2014, các khoa có giáo viên đăng ký tham dự Hội giảng cấp trường: Lập danh sách trích ngang giáo viên (theo mẫu – Phụ lục 01).

2. Đăng ký đối với cấp Thành phố

          - Trước ngày 15/08/2014: Đăng ký số lượng giáo viên tham gia và loại bài giảng.

          - Trước ngày 01/10/2014: Danh sách trích ngang giáo viên tham gia

3. Hồ sơ bài giảng của giáo viên

3.1 Cấp trường

          Nộp 03 bộ hồ sơ bài giảng trước ngày 12/06/2014. Hồ sơ bài giảng gồm: kế hoạch bài giảng, giáo án, đề cương.

3.2 Cấp Thành phố

          Nộp 04 bộ, sau ngày bốc thăm bài giảng chính thức 01 ngày. Hồ sơ bài giảng của giáo viên gồm:

          - Giáo án bài giảng

          - Đề cương chi tiết bài giảng

          - Danh mục môn học/mô đun trong chương trình đào tạo.

          - Nội dung tổng quát chương trình môn học/mô đun thể hiện vị trí bài trình giảng trong chương trình môn học/mô đun.

3.3 Hồ sơ bài giảng của giáo viên được đóng quyển, thứ tự các nội dung được sắp xếp theo liệt kê (theo mẫu – Phụ lục 02)

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

          Kinh phí chi cho Hội thi được trích từ nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ của Nhà trường, cụ thể:

Hội giảng cấp trường: Trang trí lễ khai mạc, bế mạc, thù lao cho Ban tổ chức, Ban th­ư ký, Ban giám khảo, các giải thưởng, nước uống, băng rôn và phục vụ khi hoạt động Hội giảng diễn ra.

Hội giảng Thành phố: Nhà trường chi Kinh phí luyện giảng, vận chuyển trang thiết bị, học cụ, và các chi phí khác của đoàn đến dự Hội giảng giáo viên dạy nghề Thành phố.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ cụ  thể

1.1  Ban tổ chức Hội thi: Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và điều hành toàn bộ Hội thi. Nội dung công việc gồm:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi và gửi thông báo về kế hoạch và những nội dung cần thiết khác cho các cá nhân, Khoa tham dự Hội thi;

- Thành lập Hội đồng giáo viên dạy nghề cấp Trường, Thư ký, Ban Giám khảo;

- Tổ chức triển khai kế hoạch Hội thi;

- Soạn thảo Quy định và lịch Hội thi;

- Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi.

12. Phòng Đào tạo:

- Tham mưu và thường trực thư ký phục vụ cho Hội thi;

- Tổ chức đưa đoàn đi dự thi giáo viên dạy nghề Thành phố

1.3. Phòng Quản trị:

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hội thi giáo viên dạy nghề theo đề xuất của phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn.

1.4 Phòng Tổ chức – Hành chính

- Chuẩn bị băng rôn, cờ, khẩu hiệu, nước, hoa trang trí phục vụ thi để đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả cho Hội thi.

1.5. Phòng Tài chính:

- Hướng dẫn các bộ phận liên quan lập dự trù kinh phí để đảm bảo chi đúng và kịp thời cho hội thi.

1.6. Các khoa chuyên môn:

- Đề xuất thiết bị, dụng cụ, phòng thi gửi về Phòng Đào tạo và phòng Quản trị để có kế hoạch chuẩn bị.

1.7. Giáo viên tham gia dự thi

- Giáo viên đăng ký tên bài thi, đề xuất vật tư, trang thiết bị phục vụ thi gửi về Khoa;

1.8 Ban Quản trị website: Quay phim, chụp ảnh, đưa tin lên website.

Các bộ phận liên quan chủ động lập dự trù kinh phí trình hiệu trưởng phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch thi giáo viên dạy nghề dạy nghề cấp trường và dự thi Hội giảng giáo viên dạy nghề Thành phố Hà Nội năm 2014. Đề nghị, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường tham gia, hỗ trợ tích cực của để Hội thi  diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao./.

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập