BẢN TỔNG HỢP MÔ TẢ CÔNG VIỆC NĂM 2014-2015

TT

Họ và tên

Khoa Kinh tế

Công việc đảm nhận

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

 

Tự đánh giá của cá nhân về kết quả

Đánh giá của đơn vị về

kết quả

 

1

Quách Thị Thúy Hoa

Giáo viên

1. Kế toán thuế

60

Đang thực hiện

 

2. Chấm bài thi

26 bài

Đang thực hiện

 

3. Hướng dẫn thực tập nghề nghiệp

15 SV

Đang thực hiện

 

4. Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của trường

 

Hoàn thành

 

2

Đặng Thanh Tú

Giáo viên

1.Lý thuyết kế toán

01

Đang thực hiện

 

2.Chấm bài môn Lý thuyết kế toán

06 bài

Đang thực hiện

 

3.Hướng dẫn thực tập nghề nghiệp

15 SV

Đang thực hiện

 

4.Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của trường

 

Hoàn thành

 

3

Phạm Vân Anh

Giáo viên

1. Lý thuyết tài chính tiền tệ

 

CKT6A

Hoàn thành

 

2. Tin học kế toán

 

CKTHT5A

Đang thực hiện

 

3. Kiểm toán

 

CKTHT5A

Đang thực hiện

 

4. Kế toán thương mại dịch vụ

CKTHT5A

Đang thực hiện

 

5.Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của trường

 

Hoàn thành

 

4

Trần Thị Luyến

Giáo viên

1.Tài chính doanh nghiệp

CKTHT 5B

Hoàn thành

 

2.Chấm bài môn Tài chính doanh nghiệp

23 bài

Hoàn thành

 

3.Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của trường

 

Hoàn thành

 

5

Vũ Thị Hiền

Giáo viên

1.Tin học kế toán

CKTQN5A

Hoàn thành

 

2. Kế toán thuế

CKTQN5A

Hoàn thành

 

3. Chấm bài môn Tin kế toán

24 bài

Hoàn thành

 

4. Chấm thi môn kế toán thuế

24 bài

Hoàn thành

 

5. Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của trường

 

Hoàn thành

 

6

Trần Thị Vân

Giáo viên

1. Môn học kế toán TMDV

CKTQN5A

Đang thực hiện

 

2. Môn học kế toán xây lắp

CKTQN5A

Đang thực hiện

 

3.Chấm thi kế toán TMDV khóa 5 QN

24

Đang thực hiện

 

4. Chấm thi kế toán xây lắp khóa 5 QN

24

Đang thực hiện

 

5.Chấm thi NHTM khóa 4 tại trường

86

Hoàn thành

 

6. Chấm thi bảo hiểm  khóa 4 tại trường

86

Hoàn thành

 

7.Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể

 

Hoàn thành

 

7

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

Đã dạy đủ số giờ giảng của năm

 

Hoàn thành

 

1. Chấm thi Kinh tế quốc tế 4A, 4B

86

Hoàn thành

 

2. Học lớp sơ cấp may

4 tháng

Đang thực hiện

 

3. Chấm thi Kế toán quản trị 4A, 4B

23

Hoàn thành

 

4. Chấm thi Kế toán quản trị CKT-TKT5A

26

Hoàn thành

 

5. Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể

 

Hoàn thành

 

8

Hoàng Thị Minh Tâm

Giáo viên

1. Đã giảng đủ giờ của năm

 

Hoàn thành

 

2. Chấm bài môn Kế toán thuế

 

Đang thực hiện

 

3.Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của trường

 

Hoàn thành

 

9

Vũ Thị Thu Phương

Giáo viên

 

1. Đã hoàn thành đủ số giờ quy định của năm

 

Hoàn thành

 

2. Chấm bài môn Thị trường chứng khoán

Khóa 4,5

Hoàn thành

 

3. Chấm thi môn Bảo hiểm

Khóa 4

Hoàn thành

 

4. Giáo viên chủ nhiệm

Lớp CKT4A

Hoàn thành

 

5. Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của trường

 

Hoàn thành

 

10

Phạm Văn Luân

Giáo viên

 

1. Tham gia trực khoa, giảng dạy khi có giờ giảng

 

Hoàn thành

 

2. Nghiên cứu tài liệu, viết chương trình khung ngành gia công thiết kế sản phẩm mộc.

 

Hoàn thành

 

11

Hoàng Thị Giang

Giáo viên

 

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp CKT – TKT6A

Quản lý lớp theo năm học

Hoàn thành

 

2. Hướng dẫn TTTN, TTNN

15 sinh viên

Đang thực hiện

 

3. Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

May quần âu, áo sơ mi dài tay.

Đang thực hiện

 

12

Phạm Thị  Thúy

Giáo viên

 

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp CKT – TKT5A

Quản lý lớp theo năm học

Hoàn thành

 

2. Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

May quần âu, áo sơ mi dài tay.

Đang thực hiện

 

13

Lê Thị Quỳnh Hoa

Giáo viên

 

1. Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành kế toán doanh nghiệp.

Giảng đủ số tiết trong năm học là 450 tiết

Đang thực hiện

 

2. Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

May quần âu, áo sơ mi dài tay.

Đang thực hiện

 

14

Đàm Thị Hưng

Giáo viên

 

1. Kế toán doanh nghiệp 2

CKT-TKT5A

Hoàn thành

 

2. Kinh tế phát triển

CKT 4A

Hoàn thành

 

3. Thuế

CKT-TKT6A

Đang thực hiện

 

4. Kinh tế phát triển

CKT 4B

Hoàn thành

 

5. Hướng dẫn TTTN

Khóa 4

Đang thực hiện

 

6. Hướng dẫn TTNN

Khóa 4

Đang thực hiện

 

7. Giáo viên chủ nhiệm lớp CKT4B

40

Hoàn thành

 

15

Trần Thị Thu Hương

Giáo viên

 

1. Tham gia giảng dạy môn học kế toán hành chính sự nghiệp

Giảng đủ số tiết trong năm học là 450 tiết

Hoàn thành

 

2. Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

May quần âu, áo sơ mi dài tay.

Đang thực hiện

 

16

Vũ Dạ Hương Lan

Giáo viên

1. Đã dạy đủ số tiết của năm

 

Hoàn thành

 

2. Chấm thi Kinh tế vi mô

5

Hoàn thành

 

3.Giáo viên chủ nhiệm lớp CKTHT5B

Quản lý lớp theo năm học

Hoàn thành

 

4. Trực chuyên môn

 

Hoàn thành

 

5.Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của trường

 

Hoàn thành

 

17

Trương Thị Liên

Giáo viên

1. Đã dạy đủ số tiết của năm

 

Hoàn thành

 

2.Giáo viên chủ nhiệm lớp CKTQN4A

Q.Lý lớp theo năm học

Hoàn thành

 

3.Giáo viên chủ nhiệm lớp CKTQN5A

Quản lý lớp theo năm học

Hoàn thành

 

4.Trực chuyên môn

 

Hoàn thành

 

5.Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của trường

 

Hoàn thành

 

18

Đoàn Thị Ái Vân

Giáo viên

1.Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của trường

 

Hoàn thành

 

19

Bùi Hoàng Phúc

Giáo viên

2.Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

May quần âu, áo sơ mi dài tay.

Đang thực hiện

 

20

Lê Xuân Hùng

Giáo viên

(Trưởng khoa)

1.Kinh tế phát triển

CKT 6A

Đang thực hiện

 

2.Chấn thi môn Kinh tế phát triển

 

 

 

3.Hướng dẫn TTNN

26

Đang thực hiện

 

4.Hướng dẫn TTTN

26

Đang thực hiện

 

5.Chủ tịch HĐT

 

Hoàn thành

 

6.Ủy viên HĐTTN

 

Hoàn thành

 

Tổ trưởng tổ Đảng số 02

 

Hoàn thành

 

21

Mai Hoàng Lan

Giáo vụ

- Nhận và gửi công văn đi đến, vào sổ công văn, sắp xếp văn bản, hồ sơ...

 

Hoàn thành

 

- Làm báo cáo tháng, quý, năm theo quy định

 

Hoàn thành

 

- Làm và theo dõi tiến độ, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Tại Trường. Việc thực hiện thời khóa biểu; lịch phân công giảng dạy của giáo viên. Tại trường và các đơn vị liên kết

 

Hoàn thành

 

- Quản lý sổ điểm và tổng hợp điểm  thi của các lớp.

 

Hoàn thành

 

- Thông báo và theo dõi lịch kiểm tra, lịch thi (coi thi, chấm thi,...).

 

Hoàn thành

 

- Thông báo sinh viên dọn vệ sinh toàn trườngvà lớp học

 

Hoàn thành

 

- Tiếp đón và ghi nhận phản ánh của HSSV, cán bộ các phòng khoa khác.

 

Hoàn thành

 

- Hằng ngày báo cáo Lãnh đạo Khoa các công việc và những trục trặc xảy ra (nếu có).

 

Hoàn thành

 

- Giữ gìn và bảo quản tốt thiết bị văn phòng Khoa.

 

Hoàn thành

 

- Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

 

Hoàn thành

 

Tổ trưởng tổ Công đoàn số 01

 

Hoàn thành

 

 

    

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập