Học bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế

           Bắt đầu từ ngày 04/08. Tất cả các lớp năm cuối khoa CNTT được tham gia một đợt Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn kiến thức hội nhập quốc tế. Đợt học tập và bồi dưỡng kéo dài 1 tuần. Bắt đầu từ ngày 04/08/2014, kết thúc ngày 08/08/2014.  Tham gia giảng dạy có thầy Hiệu trưởng, Hiệu phó cùng một số các thầy cô trưởng các phòng ban.

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập