Cơ sở vật chất của nhà trường

1. GIỚI THIỆU CHUNG

* Trường có diện tích mặt bằng là 22.047m2 bao gồm:

+ 01 nhà làm việc 34 phòng,

+ 02  khu giảng đường 71 phòng,

+ 01  xưởng thực hành 11 phòng ,

+ 02 khu ký túc xá  chứa gần 1300SV

+ 01 nhà ăn sinh viên, nhà bảo vệ, khu trạm điện, trạm bơm nước và hệ thống

cấp thoát nước, nhà giữ xe, sân đường nội bộ, vườn hoa, cây cảnh, khu thể thao

2. HÌNH ẢNH

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập